Fler erbjudanden

Hållbarhetsrevision

För att erbjuda mer till våra kunder har vi utvecklat en ny tjänst. Vi erbjuder nu en hållbarhetsrevision, där vi erbjuder förslag till att göra om den nuvarande användningen av förpackningsmaterial som används mer hållbara, på lång sikt.

Processen tar en till tre dagar beroende på komplexiteten i tidigare materialval och produkter. Vi gör gärna besök hos er fabrik för att studera förpackningsprocessen. Detta ger oss möjlighet att se processen igång och en bättre nivå av förståelse att ta hänsyn till. All denna information kommer att vara input för ytterligare analys av era behov och framtida möjligheter.

Vi erbjuder gärna vår kunskap för att öka hållbarheten i branschen. Kontakta oss och låt oss hitta mer hållbara lösningar på dina förpackningar.