Vår inställning

Åtgärder som gjorts av Estiko-Plastar i det pågående miljöarbetet

Insatser som vi gjort för att minska energiförbrukningen och minimera potentiell miljöförorening:
 • Estiko-Plastar använder värmeväxlare i ventilationssystemen för att spara energi. Detta gör att vi kan värma upp inkommande kall luft med den utgående varma luften.
 • Estiko-Plastar cirkulerar kontinuerligt kylvatten inom systemet.
 • Estiko-Plastar kyler det tekniska vattnet med kylare för att minska nivån på växthusgaser. Den erforderliga temperaturen för att kyla vattnet är 13 grader. Om utetemperaturen är under 13 grader, används utomhusluften för kylning utan ytterligare energiförbrukning.
 • Estiko-Plastar kommer att ersätta alla befintliga lampor med LED-teknik.
 • Estiko-Plastar minskar produktionsavfallet med 1% varje år för att spara på råmaterialanvändningen.
 • Estiko-Plastar bränner alla VOC-gaser (Vapourising Organic Components) i en regenerativ termisk oxydizer (RTO) för att minska luftföroreningar utomhus.
 • Estiko-Plastar destillerar och återanvänder alla lösningsmedelsrester internt i motsats till att skickas ut med leverans.
 • Solpaneler har installerats på taket i produktionsbyggnaden och genom detta använder Estiko-Plastar förnybar energi i sin produktionsprocess. Solenergi svarade för 4% av den totala energianvändningen 2019, vilket sparar cirka 600 ton koldioxid per år.

Åtgärder för att minska förpackningsavfallet:
 • Estiko-Plastar arbetar för att kontinuerligt utveckla tunnare förpackningslösningar för att minska mängden förpackningsmaterial som används.
 • Estiko-Plastar arbetar för att kontinuerligt utveckla barriärförpackningar med målet att minska matavfallet. Barriärförpackning förlänger matvarornas hållbarhet.
 • Estiko Plastar arbetar kontinuerligt med att utveckla och producera återvinningsbara förpackningslösningar, för att minska miljöpåverkan.
 • Estiko Plastar erbjuder också materialalternativ som är tillverkade av förnybara källor.
 • Estiko-Plastar sorterar separat alla förpackningar (trä, plast, papper) som används under produktionsprocessen. Allt förpackningsavfall skickas till avfallshanteringsföretag, så att det kan återanvändas.
 • Estiko-Plastar sorterar separat allt avfall som genereras från den tekniska processen för att förenkla återanvändningen.
 • Estiko-Plastar återanvänder över 95% av allt PE-avfall. Återstoden går till ett avfallshanteringsföretag där det sedan återvinns.