Innovatsioon

„The Times They Are A Changin'“ 

Pakendite maailmas toimuvad pidevad innovatsioonid, mis ei ole kunagi korrapäraselt lineaarsed, kuid olles samal ajal alati kiired. Sellised kiired muutused sunnivad pidevalt uuenema ning välja mõtlema uusi ideid, et kaasaegse ühiskonna suundumustega kaasas käia ning ka sammu võrra ees olla. 

Estiko-Plastaris oleme suunanud suure hulga ressursse tooteinnovatsiooni ning uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. Tõenäoliselt pole me innovatsiooni osas maailmas kõige suuremad tegijad, kuid oleme kindlasti kiired ning paidlikud adapteerijad. 

Pakendialaseid uuendusi kasutusele võttes ei toetu me üksnes oma meeskonna teadmistele, vaid teeme koostööd mitmete teadusasutustega, et kasutada võimalikult palju ära meie partnerasutuste laia seadmeparki ja laboratooriumide võimalusi. Toetudes meie enda pikaaegsetele kogemustele ning professionaalsetele spetsialistidele, saame pakkuda kõrge lisandväärtusega innovatiivseid tooteid. 

Teie ideed on meie sisend, uudsed ideed meie motivatsioon ja kliendirahulolu meie võit! 

Estiko-Plastari arendusmeeskond