Tooted

Ümbertöödeldav alumine rajakile

Polüamiidi (PA) kasutamine termokahanevates kiledes tekitab traditsioonilistes mehhaanilistes ümbertöötlusprotsessides tihti mitmesuguseid probleeme. Seepärast põhineb meie uus taastöödeldav alumine rajakile vaid polüpropüleenil (PP), sisaldades lisaks väikest protsenti EVOH-i, mis võimaldab muuta hapnikubarjääri vahemikus 1 kuni 35 cc/m3/24h. Tänu sellele saab pakendi omadusi kohandada täpselt pakitava toote vajadustele. Ühtlasi on võimalik rakendada ka erinevaid keevituskihte sõltuvalt kasutatavast ülemisest rajast – alumist rada saab keevitada nii PE- kui PP-põhistele ülemistele rajakiledele. Pakendi hõlpsaks avamiseks on nii PE- kui PP-keevituskihtidele võimalik lisada juurde ka PEEL-kiht, et tagada pakendi kasutajasõbralikkus. Alumist rajakilet on võimalik termovormida kuni 120 mm sügavuseks.

Müügiargument: Selle toote ostmisega vähendate plastijäätmete hulka – tegu on täielikult ümbertöödeldava pakendiga. 

Ümbertöödeldav ülemine rajakile

Meie uus polüpropüleenil põhinev ülemine rajakile on mõeldud kasutamiseks koos meie termovormitava alumise rajaga, et luua koos taastöödeldav komplekt. Traditsiooniliselt koosnevad ülemised rajakiled kas PET+PE- või OPA+PE-tüüpi plastikutest, mis ei ole ümbertöödeldavad – kui pakend visatakse ära ajal, mil ülemine rajakile on veel kinnitatud, võidakse kogu pakend sorteerida kui mitte ümbertöödeldav materjal. Meie uuel ülemisel rajal on alumise rajakilega ühesugused võimalused – reguleeritav hapnikubarjäär vahemikus 1 kuni 35 cc/m3/24h, valikuline PE- või PP-põhine keevituskiht ning PEEL-kihi lisamise võimalus sujuvaks avamiseks nii PE- kui PP-ga.

Müügiargument: Selle toote ostmisega vähendate plastijäätmete hulka – tegu on täielikult ümbertöödeldava pakendiga.

Ümbertöödeldav laminaat

Uus polüpropüleenil baseeruv laminaat on loodud asendama traditsioonilisi laminaate, mis koosnevad tavaliselt kas PET+PE- või OPA+PE-struktuuridest, mis ei ole taastöödeldavad. Meie ümbertöödeldaval laminaadil on mitmesuguseid võimalusi sõltuvalt pakendatud tootest ning pakendamisviisist – võimalik on muuta nii hapnikubarjääri, valida kas PE- või PE-põhise keevituse vahel ning lisada PEEL-kiht nii PE- kui PP-le. Laminaati on võimalik sulgeda, kasutades nii FIN- kui LAP-sulgemismeetodeid. Ühtlasi on võimalik katta laminaati erinevate trükiefektidega – paper-touch efekt, osaline või täielik mattlakk või täismatt materjal.

Müügiargument: Selle toote ostmisega vähendate plastijäätmete hulka – tegu on täielikult ümbertöödeldava pakendiga.


Biotoorainel põhinev taastöödeldav monokile

See kile sisaldab üle 72% taastuvat, biotoorainel põhinevat polüetüleeni (PE). Seeläbi pole suurema osa kile tootmiseks kasutatud fossiilsetel energiaallikatel põhinevaid materjale – selle asemel on kasutusel suhkruroost etanooli tootmisel järele jäänud materjal. Antud materjali tootmisel seotakse õhust CO2 ning „hoiustatakse“ PE-s. Täpsemalt öeldes on rohelisel PE-l negatiivne COjalajälg – üks kilogramm rohelist PE-d seob pea kolm kilogrammi CO2-te. See tähendab, et kui meie kiles on 72% ulatuses kasutatud rohelist PE-d, saame me siduda 1,7 kilogrammi CO2-te toote kilogrammi kohta. Samal ajal paiskub fossiilsel toorainel põhineva PE-materjali tootmisel atmosfääri umbes 2 kilogrammi CO2-te.

Müügiargument: Selle pakendi ostmisega vähendate oma CO2 jalajälge ning plastijäätmeid, kuna materjal on toodetud taastuvatest ressurssidest ning on täielikult ümbertöödeldav. Kui asendada näiteks PE-monokiles fossiilsel baasil põhinev PE Green PE-ga, vähendate oma pakendi CO2-jalajälge 233% ehk 420 kg võrra 100 kg kile kohta.

Biotoorainel põhinev kõrgbarjääne laminaat

Antud kile koosneb üle 61% taastuvast, biotoorainel põhinevast polüetüleenist (PE). Biotoorainel põhineva PE tootmiseks kasutatakse suhkruroost etanooli tootmisel järelejäänud materjale. Sarnaselt monokilele suudab ka antud laminaat tootmise ajal siduda CO2-te – kui laminaadi tootmisel kasutatakse 61% ulatuses rohelist PE-d, suudame me siduda 0,79 kilogrammi CO2-te toote ühe kilogrammi kohta. Kogu laminaat põhineb PE-tüüpi plastil, tänu millele on seda võimalik ümbertöödelduna taaskasutada. Pakendis oleva toote kaitsmiseks hapniku eest on kile sees EVOH-kiht, mis on piisavalt õhuke, et mitte takistada taaskäitlusprotsessi. EVOH-kihi paksuse ning koostise muutmisel saame mõjutada hapnikubarjääri, et see vastaks pakendatud toote vajadustele.

Müügiargument: Selle pakendi ostmisega vähendate oma CO2 jalajälge ning plastijäätmeid, kuna materjal on toodetud taastuvatest ressurssidest ning on täielikult ümbertöödeldav. Kui asendada näiteks laminaadis olev fossiilsel baasil põhinev PE Green PE-ga, vähendate oma pakendi COjalajälge 192% ehk 352 kg võrra 100 kg kile kohta.