Tootmise jätkusuutlikkus

Meetmed, mis Estiko-Plastar on jätkusuutlikkuse tõstmiseks vastu võtnud 


Jõupingutused, et tagada madalam energiakasutus ja minimeerida potentsiaalset reostust:
 • Estiko-Plastar kasutab energia säästmiseks ventilatsioonisüsteemides soojusvaheteid. See võimaldab sissetulevat külma õhku soojendada väljamineva sooja õhuga. 
 • Estiko-Plastar kasutab kogu süsteemis ringluses olevat tehnilist jahutusvett.
 • Estiko- Plastar jahutab tehnilise vee vabajahutite abil, et vähendada kasvuhoonegaaside hulka. 
 • Vee jahutamiseks vajaminev temperatuur on 13 kraadi. Kui välistemperatuur on alla 13 kraadi, jahutatakse vesi välisõhu abil ilma täiendavate energiaressurssideta. 
 • Estiko-Plastar asendab kõik olemasolevad tuled LED tehnoloogiaga
 • Estiko-Plastar vähendab igal aastal tootmisjäätmeid 1% võrra, et säästa toormaterjali.
 • Estiko-Plastar põletab kõik lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) gaasid regeneratiivse termooksüdeerimise seadmes (RTO), et vältida välisõhu saastamist.
 • Estiko-Plastar destilleerib ja taaskasutab kõik trükivärvi lahustijäägid.

 
Meetmed, et vähendada pakendijäätmeid:
 • Estiko-Plastar töötab välja õhemaid pakendilahendusi, et vähendada kasutatud pakendimaterjale.
 • Estiko-Plastar arendab järjepidevalt uusi barjääromadustega pakendeid, et vähendada toidujäätmete tekkimist. Barjääromadustega pakendite kasutamisel pikeneb toiduainete säilivusaeg
 • Estiko-Plastar arendab järjepidevalt pakendilahendusi, mis on taaskasutatavad, et vähendada pakendite keskkonnamõju
 • Estiko-Plastar kasutab materjale, mis on toodetud taastuvatest ressurssidest
 • Estiko-Plastar kogub eraldi kõik tootmisprotsessis kasutatud pakendid (puit, plastik, paber), mida imporditakse peamiselt Eestisse. Kõik pakendijäätmed saadetakse jäätmekäitlusettevõtetele, et neid saaks taaskasutada.
 • Estiko-Plastar kogub kokku ning sorteerib liikide lõikes kõik tootmisprotsessis tekkinud jäätmed, et lihtsustada taaskasutamist. 
 • Estiko-Plastar taaskasutab enam kui 95% kõigist oma tootmisprotsessis tekkinud polüetüleenjäätmetest. Ülejääk läheb jäätmekäitlusettevõttele, kus see taaskasutatakse.