Kvaliteedijuhtimine

Kvaliteedijuhtimine koos keskkonnakaitse, sotsiaalse vastutuse ja hügieeninõuetega tugineb rahvusvahelistele standartitele, seadusandlusele ning meie klientide rangetele nõuetele.

Nii toiduga kokkupuutuvatele kui ka mittekokkupuutuvatele toodetele kehtivad ranged kvaliteedinõuded, millest kinnipidamist auditeeritakse järjepidevalt sertifitseerimisettevõtte, klientide ning partnerite poolt. Pakkematerjalide tarnijaks saamiseks ja usaldussuhte säilitamiseks peame klientidele tagama ühtlaselt kõrge toodangu ja teenuste kvaliteedi.

AS Estiko-Plastar on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001 ja BRC Packaging standarditele. Tooraine valikul, sisseostul ning töötlemisel järgime standardi nõudeid ning seadusandlust. Materjalide kvaliteedi kontroll toimub nii materjalide saabumisel kui ka protsessi kestel järjepidevalt. Koostöös tarnijate ja partneritega tegeleme pidevalt uute pakendilahenduste väljatöötamise ning kvaliteedijuhtimise kontseptsioonide arendamisega. Lisaks töötame välja alternatiive fossiilkütustel põhinevatele materjalidele, integreerides taastuvaid ressursse uuenduslike kiletoodete väljatöötamisse.

Samuti on Estiko-Plastar pärjatud ISCC sertifikaadiga, võimaldades tarnida nii mitmesuguseid materjale täielikult taastuvatest ressurssidest kui ka keemiliselt ümbertöödeldud plastjäätmetest toodetud pakendeid. Tegu on täiesti omanäolise ning uudse lahendusega pakendite turul -  Estiko-Plastar on ainus meetodi kasutaja Baltikumis ning üks vähestest kogu Skandinaavias, kes omab pakendilahenduste tootjana antud sertifikaati.

ISCC sertifikaadist ja võimalustest loe lähemalt siit.

BRC sertifikaat ISO 9001 sertifikaat ISCC sertifikaat