Üldinfo

AS Estiko-Plastar on üks juhtivatest pakenditootjatest Baltikumis, omades turuliidri seisust Eestis ja olulist turuosa teistes Balti riikides. Ekspordime ca 70% oma toodangust edukalt kõikidesse lähipiirkonna riikidesse ja töötame aktiivselt ekspordi osakaalu pideva suurendamise nimel.

Aastatega omandatud kogemused, pidev kursisolek maailma pakenditurul toimuvaga ja jätkuvad investeeringud inimressurssi, tehnoloogiasse ning tootearendusse võimaldavad meil olla professionaalseks, paindlikuks ja usaldusväärseks koostööpartneriks nii kohalikul kui rahvusvahelisel turul.

Visioon

Estiko-Plastari visiooniks on saada Põhja- ja Kesk-Euroopas tunnustatud innovatiivsete pakendilahenduste tarnijaks. Oleme kliendile lähedal tänu professionaalsele ja paindlikule teenindusele ning innovatiivsetele lahendustele. Meie töötajad on professionaalid, kes hoolivad ettevõttest ning ettevõte hoolib töötajatest. Me kasvame kasumlikult.

Missioon

Luua väärtust omanikele, partneritele ja ühiskonnale kliendikeskse mõtteviisi ja pühendunud töötajate kaudu.

Väärtused

Avatus – loob usalduse, kliendikeskse koostöö ja vastutuse.
Meeskonnatöö – genereerib inimeste töötahet ja oma panuse andmist.
Uuendusmeelsus – tagab pideva õppimise ja innovaatilisuse.

Pakume oma klientidele:

  • Innovatiivseid pakendilahendusi: täpseid, kiireid ja paindlikuid tarneid
  • Väga hea kvaliteediga fleksotrükki
  • Lahendusi läbi tootearenduse: uued pakendilahendused, mis aitavad vähendada kliendi kulutusi pakendile või luua konkurentidest eristuvat pakendilahendust
  • Tervikteenuse osutamist alates trükiettevalmistusest lõpetades logistiliste ja laoteenuste pakkumisega

Estiko tunnustused 2021