Estiko-Plastaris vastu võetud meetmed koroonaviirusega (COVID-19) võitlemiseks

Seoses koroonaviiruse (COVID-19) laia leviku ja sellest tingitud kiiresti muutuva olukorraga on Estiko-Plastaris vastu võetud hulk olulisi meetmeid, et tagada igaühe heaolu ning tervis.

Kõikidele Estiko-Plastari töötajatele ja külalistele kohanduvad reeglid:
  • Enne tootmishoonetesse sisenemist on kõigil kohustus mõõta oma kehatemperatuuri. Isikutel, kelle kehatemperatuur ületab 37 kraadi, ei ole lubatud hoonetesse sisenemine.
  • Viiruse leviku vältimiseks ei võeta Estiko-Plastaris vastu külalisi.
  • Kui töötaja on tulnud riskipiirkonnast või kokku puutunud koroonaviirusesse haigestunuga, on töötajal kohustus jääda kaheks nädalaks koju ning jälgida sel ajal oma tervist. Kui töö laad võimaldab kodus töötamist, on sel ajal kaugtöö tegemine lubatud. Muudel juhtudel on töötajal kohustuslik kasutada oma olemasolevat puhkust või võtta palgata puhkust.
  • Töötajatel, kel esinevad mistahes haigustunnused, ei ole lubatud tootmisprotsessist osa võtta.
  • Iga töötaja on kohustatud koristama ja desinfitseerima oma töökohta ning kõiki töö käigus kasutatud töövahendeid nii päeva jooksul kui ka enne töölt lahkumist.

Kõikidele Estiko-Plastarisse tulevatele veokijuhtidele kohanduvad reeglid:
  • Tootmishoonetesse (k.a laod) sisenemine on rangelt keelatud.
  • Dokumentide üleandmisel on kohustuslik kanda näomaski.

Meie töötajate tervise hoidmiseks ning tehase töö jätkamiseks oleme vastu võtnud hulga lisameetmeid, et vähendada kontakte töötajate ning erinevate vahetuste vahel. Kõik Estiko-Plastari poolt pakutavad lõunasöögid on pakendatud ning jagatud erinevate osakondade vahel. Lisaks on enne dokumentide käsitlemist ja üleandmist ning hoonesse sisenemist kõigil kohustuslik läbi viia kätepesu ning desinfitseerimise protsess. Selleks on kogu Estiko-Plastari alal loodud spetsiaalsed kätepesu ning desinfitseerimise alad. Me kinnitame, et meie poolt toodetud materjalid ning pakendid ei levita koroonaviirust. Lisaks on Estiko-Plastaril kõikide põhimaterjalide jaoks olemas ka alternatiivsed tarneallikad ning tarneahel ei ole koroonaviirusest kuidagi mõjutatud.

Me kinnitame Teile, et anname endast parima, hoidmaks oma tootmisprotsessi ka praegusel keerulisel ajal parimal võimalikul tasemel.

Kui vajate täiendavat teavet Estiko-Plastari meetmete kohta, palun andke meile sellest teada e-maili teel aadressil plastar@estiko.ee.

Täname Teid mõistva suhtumise eest.