Estiko ühines CEFLEX algatusega Euroopa ringmajanduse edendamiseks

Estiko on liitunud tervet plastitööstust koondava üleeuroopalise algatusega, mis seob kõiki ühise eesmärgiga muuta Euroopa pehmepakendid aastaks 2025 ümbertöötlemise teel taaskasutatavaks.

CEFLEX-i tegevused „Mission Circular”-i elluviimiseks kestavad neli aastat, mille jooksul peaks juurutatama kogu sobilik kogumise, sorteerimise ja ümbertöötlemise infrastruktuur, vähendades märkimisväärselt plastide poolt põhjustatud saastet ja jäätmemahtusid. Selle elluviimiseks on koostatud 5-sammuline kava koos täpsete tegevustega igale väärtusahela lülile, kelle hulka kuuluvad nii tooraine- kui pakenditootjad, brändiomanikud, jaemüüjad ja ka tarbijad.

„Kuna jätkusuutlikkus on ühel või teisel viisil olnud meie ettevõtte tegevuse ja strateegiaga seotud juba viimased 10 aastat, oli CEFLEX-iga liitumine meie jaoks igati loomulik samm,“ selgitas Estiko tootearendusjuht Taavi Tikk. „Meil on väga hea meel anda oma panus niivõrd laiaulatuslikku algatusse, et pakendite kasulikku eluiga pikendada. Kindlasti sünnib siit viljakas koostöö.“

CEFLEX algatus koondab endaga üle 190 ettevõtte ja organisatsiooni üle terve Euroopa. Nende liikmete hulka teiste hulgas näiteks Nestle, Unilever ja P&G. Rohkem infot CEFLEX’i kohta leiate nende kodulehelt: https://ceflex.eu/.