Hügieeni- ja majapidamistooted

Hügieeni- ja majapidamistooted

Juhtiva Eesti pakenditootjana pakume hügieeni- ja majapidamistoodete tööstusele laia valikut pakendilahendusi ning lisandväärtust pakkuvaid tooteid. Samuti suuname üha rohkem jõupingutusi jätkusuutlikumate ja loodustsäästvamate lahenduste poole.

Pakume oma klientidele konsultatsioone, mille eesmärk on kindlaks teha funktsionaalsuse kitsaskohad ja võimalikud kulude optimeerimise võimalused.

Peame tähtsaks pakendite paksuste vähendamist, vähendamaks pakendi massi ja mõju keskkonnale. Hõlbustame kilede keevitust, et suurendada tootlikkust ja anda energiasääst. Aitame pakendil senisest paremini välja paista läbi erinevate trükiefektide ning lasertehnoloogia poolt pakutavate võimaluste.

Meie tootevalik hõlmab erinevaid flowpack-kilesid ja laminaate, termokahanevaid kilesid ning erinevat tüüpi kotte. Kõiki neid saame toota erinevate paksustega ja muuta barjääromadusi vastavalt vajadusele. Keevitusmehhanismi saame muuta tavalise kuumkeevituse ja peel-kergavatava vahel. Paljudel juhtudel saab tarbijasõbralikkust suurendada lasergraveerimisel saadavate unikaalsete avamismeetoditega. Laserperforatsioon võimaldab senisest laialdasemat perforeerimis ja lõikamisvõimekust. Eelpool mainitud tehnoloogia võimaldab lisada pakendile erinevaid kampaaniakoode. Toote väljapaistvamaks muutmiseks saab valida erinevate trükiefektide vahel.

Jätkusuutlik lahendus

Meie tootevalikusse on lisandunud taastuval toorainel baseeruv kile (Green PE™), millega on võimalik saavutada CO2 gaasi vähendatud jalajälg. Ka siin saame kombineerida erinevaid kile tugevusomadusi heade keevitusomadustega ning lisada soovitud trükiefekte. Turunduse osas on võimalik tootele peale sertifitseerimisprotsessi trükkida loodussäästu peegeldav logo:

Samuti on uue lahendusena võimalik kasutada ISCC poolt sertifitseeritud materjale. Kõikidele ISCC materjalidele on võimalik peale trükkida ka vastav logo.


Flowpack kiled

Kiled stand-up kottidele ja bag-in-box lahendusele

Termovormitavad kiled

Kattekiled karpidele

Olete väga oodatud pöörduma Estiko-Plastari müügiesindaja poole leidmaks parim lahendus Teie ideede elluviimiseks!

Meie müügimeeskond

Raili Rähmonen
Müügijuht (Eesti)
Ave Kiisk
Müügijuht (Eesti, Island)