INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

AS Estiko-Plastars sekretesspolicy för behandling av personuppgifter trädde i kraft den 25 maj 2018.

AS Estiko-Plastar (nedan kallat Estiko-Plastar) är en juridisk person med registerkod 10001689 och juridisk adress: Tehase 16, 50107 Tartu.

Denna sekretesspolicy täcker insamling, behandling och användning av personuppgifter från kunder, webbplatsbesökare och användare av digitala tjänster av Estiko-Plastar i relation till erbjudande och tillhandahållande av tjänster av Estiko-Plastar.

Sekretesspolicyn innehåller allmän information om uppgifterna som Estiko-Plastar samlar in och processar för ovan nämnda ändamål. Sekretesspolicyn tillämpas vid behandling av personuppgifter från fysiska personer.

Insamling och användning av personuppgifter

Personuppgifter är data som kan användas för att identifiera personer och som Estiko-Plastar samlar in för att erbjuda och tillhandahålla tjänster, för att skydda sina rättigheter och för direkt marknadsföringsändamål. Personuppgifter samlas i första hand direkt från personer före och efter kundrelationer eller ett annat avtalsförhållande. Vi får också information från andra pålitliga parter och offentliga register.

Vid autentisering via ID-kort och Bank-ID, samt att underteckna avsiktsförklaringar eller bekräftelser, är en person skyldig att följa de säkerhetskrav och rekommendationer som fastställts av relevanta utvecklare. Läs mer information på http://mobiil.id.ee och http://www.id.ee.

Målet med att samla in och behandla personuppgifter

De insamlade personuppgifterna gör det möjligt att underrätta kunder om nyheter, kampanjer, erbjudanden och olika evenemang i Estiko-Plastar och dessa används för att utföra transaktioner mellan parterna, inklusive leverans av varor.

Dessutom samlar, sammanställer och analyserar Estiko-Plastar data för att få information om följande:

  • statistik om öppnande av de skickade nyhetsbreven,
  • statistik om att öppna länkarna i nyhetsbrev.

Estiko-Plastar distribuerar inte, vidarebefordrar, ändrar eller använder på ett icke föreskrivet sätt de personuppgifter som är tillförlitliga därmed, utom som följd av ett relevant avtal med personen eller om behovet av att lämna ut information följer av giltig lagstiftning.

Personliga rättigheter

Personer har rätt att när som helst begära en kopia av data som Estiko-Plastar har samlat in om honom eller henne och att kräva ändring av personuppgifter.

En person som inte vill prenumerera till Estiko-Plastars nyhetsbrev eller vill att hans eller hennes data ska raderas kan lämna in den relevanta ansökan när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till plastar@estiko.ee eller posta en brev på Tehase 19C, Tartu 50106 eller använda relevant länk i det skickade nyhetsbrevet.

Personer har rätt att överföra sina personuppgifter till en annan registeransvarig. Skicka dessa förfrågningar till plastar@estiko.ee i skriftligt och undertecknat formulär.

Personer har rätt att lämna in ett klagomål om databehandling av Estiko-Plastar till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

Skydd och säkerhet av personuppgifter

All personlig information som blir känd för Estiko-Plastar när man prenumererar på Estiko-Plastar-nyhetsbrevet och gör transaktioner med personen behandlas som konfidentiell information.

Tillgång till personuppgifter ges uteslutande till relevanta anställda i Estiko-Plastar och behöriga parter som tillhandahåller tjänster till Estiko-Plastar (t.ex. leverantörer av server- och molntjänster; post- och transportföretag), som är skyldiga att hålla den delade informationen konfidentiell. En auktoriserad part är ett företag i vars miljö skickandet av Estiko-Plastar-nyhetsbrev hanteras.

Personuppgifter kan lämnas ut till andra företag i samma grupp i den utsträckning som tillåts i lagen för kundtjänstadministrationsändamål och annat relaterat till kundservice, men också för riskhantering, om det behövs. Hantering av personuppgifter inom gruppen är begränsat till det nödvändiga antalet personer och utlämnande av känslig information är förbjuden.

Uppgifter kan lämnas ut till myndigheterna för rimliga behov.

Lagring av personuppgifter

Estiko-Plastar lagrar personuppgifter tills det är nödvändigt för att uppfylla syftet med deras insamling, för att skydda Estiko-Plastars rättigheter och tills det krävs enligt rättsakter.

Insamling och användning av icke-personlig information

Icke-personlig information är data som inte kan relateras till någon specifik person (ålder, kön, bostad). På sin webbplats https://plastar.ee använder Estiko-Plastar kakor som samlar allmän statistik om webbplatsens trafik. Estiko-Plastar följer inte handlingarna och trafiken för enskilda personer på webbplatsen.

En cookie är en textfil som skickas och sparas på användarens dator av webbplatser som användaren besöker. En cookie sparas i filkatalogen i användarens webbläsare. Om klienten har besökt webbplatsen tidigare läser webbläsaren cookien och vidarebefordrar relevant information till webbplatsen eller elementet som initialt sparade cookien. Ytterligare information om cookies finns på www.aki.ee/et/kupsised.

En webbplatsanvändare har rätt att förbjuda användning av cookies. I detta fall måste användaren ändra webbläsarinställningarna.

Ändra sekretesspolicyn för behandling av personuppgifter

Vid vidarebefordran av personuppgifter till Estiko-Plastar eller vid användning av Estiko-Plastars webbplats har personen läst och accepterat Estiko-Plastars integritetspolicy för behandling av personuppgifter. Estiko-Plastar bevarar rätten att ändra integritetspolicyn. Den relevanta meddelandet ska publiceras på Estiko-Plastars webbplats och giltig sekretesspolicy för behandling av personuppgifter finns alltid tillgänglig på Estiko-Plastars webbplats på https://plastar.ee.

Om du har några frågor om sekretesspolicyn för behandling av personuppgifter eller databehandling, tveka inte att kontakta Estiko-Plastar via e-post på plastar@estiko.ee eller per post till Tehase 19C, Tartu 50106.