Estiko-Plastar har fått priset ’Energy activity of the year 2019’

Estiko-Plastar, som tillhör Estiko-gruppen, fick en ’Energy activity of the year 2019’-utmärkelse under energiutställningen som hölls 28 september i Rakvere, Estland. Titeln tilldelas årligen av Tartu Regional Energy Agency.

Under förra året har Estiko-Plastar installerat totalt 3 100 solpaneler med en maximal effekt av 900 kW. Vanligtvis används all elektricitet från dessa solpaneler i fabriken men under soliga dagar överförs också en del el till Eesti Energias elnät.

Vid mottagandet av utmärkelsen sa Neinar Seli, ordförande för styrelsen för Estiko-gruppen, att Estiko har tagit stora steg mot en mer hållbar produktion och vi är glada över att dessa aktiviteter märks.

Estikos solpanelers kraftproduktion täckte så mycket som 16% av den senaste fem-månaders elförbrukningen av Estiko-Plastars produktionsbehov. Detta innebär att under en sju dagars arbetsvecka producerades en hel dags produktion med solenergi.

Eveli Opmann, VD för Estiko-Plastar, tillade att det har varit ett av företagens mål att börja använda hållbar energi och 16% av vår totala energianvändning från solkraftkälla är en riktigt bra början mot en mer hållbar produktion. Sedan tidigare gjorda investeringar bränner Estiko-Plastar gaser från egna tryckprocesser och återanvänder redan 95% av egna produktionsrester.

Estiko Energy har totalt 11 solpanelanläggningar i Estland med en maximal effekt på 2,2 MW. Som referens är detta lika med 600 EU-genomsnittliga hushålls energiförbrukning.

Vidare. Under hösten 2019 startas den största solenergianläggningen i Baltikum av Estiko Energy."