Estiko-Plastars hantering av coronaviruset (COVID-19)

På grund av den stora spridningen av coronavirus (COVID-19), vill vi informera er om Estiko-Plastar AS: s sätt att hantera virusutbrottet för att säkerställa allas välbefinnande och goda hälsa.

Regler för alla anställda som arbetar i Estiko-Plastar:

  • Alla planerade semester utanför Estland måste rapporteras till den närmaste handledaren eller verkställande chefen.
  • Om den anställde har kommit från ett riskområde eller blivit utsatt för coronavirus, är den anställde skyldig att stanna hemma i två veckor och följa sin hälsa. Om arbetets art tillåter arbetstagaren att arbeta hemifrån är det tillåtet vid den tiden. I andra fall är arbetstagaren skyldig att stanna hemma från sitt arbete.
  • De anställda med eventuella symptom på sjukdomar får inte delta i produktionsprocessen.
  • För att förhindra att viruset sprider sig accepterar Estiko-Plastar inga gäster från riskområden.
  • Vi ber alla våra anställda att minimera sina utlandsresor och använda elektroniska sätt i stället för att kommunicera med våra kunder. Om resan är oundviklig rekommenderar vi att följa lokala myndigheters anvisningar och registrera resan.

Regler för alla lastbilsförare som kommer till Estiko-Plastars fabrik för lastning eller lossning:

  • Det är förbjudet att komma in i fabriken (lager, produktionsanläggningar) utan tillstånd.
  • Att använda en ansiktsmask är obligatoriskt när man går in i fabriksområdet.
  • Person med temperatur över 37 grader tillåts inte in i fabriken.

Det är obligatoriskt för alla att genomföra den grundläggande handtvätt- och desinfektionsprocessen innan hantering av dokument och/eller entré in i byggnaden. Särskilda platser för desinfektion och handtvätt har skapats. Vi bekräftar också att materialen vi producerar inte sprider coronavirus. Dessutom noterar vi att vi har alternativa leveranskällor för alla basmaterial och leveranskedjan avbryts idag inte av coronavirus.

Vi bekräftar att vi kommer att göra vårt allra bästa för att hålla vår produktionsprocess på bästa möjliga nivå och inte påverkas av de negativa biverkningarna av detta virusutbrott.

Om det finns ytterligare information du kan behöva, vänligen meddela oss på e-post plastar@estiko.ee.

Tack för din förståelse.