Hållbar framtid: Återvinningsbara och förnybara förpackningslösningar för dina produkter

Vi är stolta över att rapportera att Estiko-Plastar har erhållit ISCC-certifikat, vilket gör att vi kan leverera olika material från helt förnybara resurser. Detta är ett stort steg mot cirkulär ekonomi och i linje med målen från europeiska avfallsdirektiv. Detta nya certifikat kommer också att ge oss möjlighet att leverera material som produceras av kemiskt återvunnet plastavfall. Jämfört med nuvarande strukturer påverkar det inte filmkvaliteten och förpackningslinjens beteende. En lösning som ligger helt rätt i tiden.

Principen i sig fungerar på samma sätt som man köper grön energi från elnätet. Det finns ett kraftnät där energin tas ut. Slutanvändaren definierar hur mycket grön energi han vill konsumera, och detta beräknas bakåt till resurserna. För dig betyder massprincipen att du kan ange hur mycket förnybara resurser som ska användas i ditt förpackningsmaterial. Sedan redovisar ISCC-certifieringssystemet hur mycket förnybara material vi har levererat och jämför detta med köpta förnybara material. Denna jämförelse görs under hela upphandlingen tillbaka till raffinaderier som rapporterar hur mycket förnybara resurser de har använt. Det är alltså balanserat med ett system som kontrollerar ingången kontra utgången. ISCC-certifikatet tilldelas av International Sustainability and Carbon Certification och hela leveranskedjan granskas en gång per år. 

Estiko-Plastar är den enda tillverkaren i Baltikum och en av få i Skandinavien som har detta certifikat inom området för flexibel förpackning. Idag har vi samarbete med globala materialleverantörer som Sabic, Total och Dow Chemicals. Allt förpackningsmaterial som innehåller ISCC-certifierade material ger möjlighet att trycka logotypen på förpackningen.