Nästa generation av filmer: 100% återvinningsbara OPP/PE-laminat

Under den senaste K-mässan i Düsseldorf var Estiko-Plastar stolta över att presentera en film gjord 100% av postindustriellt avfallsmaterial, som utvecklades tillsammans med Exxon Mobil. Filmen är gjord av regranulerat PP- och PE-laminat, vilket gör att vi minskar plastavfallet. Eftersom regranuleringsprocessen sker internt och endast innehåller godkända material för livsmedelskontakt kommer den att vara lämplig också för olika livsmedelsförpackningsändamål.


Just nu industrialiserar vi denna process och kommer att hålla dig uppdaterad när materialet är tillgängligt för att användas i dina produkter.