Arenguvõimalused

Peame oluliseks pidevat tööalaste oskuste arengut ning aitame sellele kaasa ettevõttesisese väljaõppega ning sisemiste ja väliste koolitusprogrammidega.

Tootmissseadmete puhul tagame täieliku väljaõppe. Väljaõppeperioodi pikkuseks on 1-4 kuud, mis sõltub ametikohast ning õpitava tootmisseadme keerukusest.

Fleksotrükkijate ja ekstruuderijuhtide väljaõppe kestuseks on kuni 4 kuud, plastilõikajatel ning lamineerijatel tavaliselt kuni 2 kuud.

Väljaõppe ajal toimub töö ainult juhendaja kõrval. Väljaõpe hõlmab teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist.

Juhtide ja spetsialistide teadmiste täiendamisele aitab kaasa ettevõtte koolitusprogramm Plastari Pakendiakadeemia, mis pakub võimalusi tutvuda pakenditööstuse uute lahenduste ja suundumustega ning aitab suurendada erialast kompetentsust.