Integritetspolicy för Estiko-Plastar

Den personuppgiftsansvarige är AS Estiko-Plastar, organisationsnummer 10001689, adress Tehase 19C, 50106 Tartu, Estland.

AS Estiko-Plastar (nedan kallat Estiko-Plastar) värnar om kundernas och användarnas integritet och trygghet vid besök på företagets webbplats. Denna integritetspolicy reglerar principerna för insamling, behandling och lagring av personuppgifter på vår webbplats plastar.ee.

Insamling av uppgifter

De uppgifter vi samlar in inkluderar information som kunders och användares enheter automatiskt överför till oss (på engelska cookies) och information som har lämnats till oss medvetet och frivilligt vid användning av företagets tjänster. Estiko-Plastar varken använder eller yppar kundens eller användarens personuppgifter utan deras samtycke.

Personuppgifter samlas in med kundens eller användarens samtycke på följande sätt:

 • när Du kontaktar oss per telefon eller e-post eller via förfrågningsformuläret på webbplatsen;
 • när Du registrerar Dig för våra nyhetsbrev;
 • när Du delar Dina personuppgifter med oss i samband med rekryteringsprocesser;
 • via cookies vid besök på vår webbplats;
 • via besöksstatistik för webbplatsen.

De insamlade personuppgifterna används uteslutande för det specifika ändamål som de lämnades in för.

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som samlas in av Estiko-Plastar för identifiering av eller kontakt med en person. Estiko-Plastar kan uppmana Dig att frivilligt lämna Dina personuppgifter och din personliga information i vissa fält på webbplatsen för t.ex. inlämnande av förfrågningar, vid rekryteringsprocesser och för registrering för nyhetsbrev. De personuppgifter som begärs kan inkludera namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter kopplade till din förfrågan.

Cookies

Vår webbplats använder s.k. cookies (kakor) för att göra Dina besök på webbplatsen bekvämare. En cookie är en textfil som vid besök på en webbplats lagras i kundens eller användarens enhet. Cookies identifierar och lagrar användarens preferenser, regionala inställningar (språk, lokalisering) osv. De uppgifter som samlas in via cookies är anonym och används uteslutande för att förbättra webbplatsens användarvänlighet och dess innehåll.

Cookies som används på webbplatsen delas in enligt följande:

 • Nödvändiga cookies – dessa är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens funktioner och navigering på den. Nödvändiga cookies lagrar inga personligt identifierbara uppgifter.
 • Funktionella cookies – dessa möjliggör för Din webbläsare att komma ihåg Dina val vid användning av webbplatsen, t.ex. lagra språkpreferenser. Dessa cookies ger Dig en mer personlig användarupplevelse.
 • Analytiska cookies – dessa används för att analysera trafiken och användarbeteendet på Estiko-Plastars webbplats i syfte att förbättra webbplatsens innehåll och användarupplevelse. All information som samlas in och lagras via analytiska cookies är anonym.
 • Tredjepartscookies – denna webbplats kan använda innehåll från andra webbplatser (såsom Google Maps) eller omdirigera Dig till andra webbplatser som i sin tur kan använda cookies (såsom Facebook, LinkedIn). Tredjepartstjänster vid insamling av uppgifter omfattas av deras respektive villkor.

Genom att använda vår webbplats samtycker Du till användning av cookies. Du kan när som helst vägra användningen av cookies och radera de redan lagrade cookies. I så fall kan störningar förekomma i den tjänst som tillhandahålls Dig på vår webbplats.

Användning av personuppgifter

De insamlade personuppgifterna används för diverse ändamål, bland annat för:

 • administrering, förbättring, utveckling och personalisering av vår webbplats;
 • insamling av statistik för att analysera besökarbeteendet på vår webbplats;
 • överföring av information;
 • att be om återkoppling om våra produkter och tjänster;
 • att förbättra kvaliteten hos våra produkten och tjänster;
 • direktreklam (t.ex. nyhetsbrev, övriga marknadsföringsmaterial osv.).

Estiko-Plastar kan lämna ut information om enskilda användare till tredje parter som tillhandahåller tjänster till Estiko-Plastar och som har åtagit sig sekretessplikt avseende informationen i enlighet med denna integritetspolicy. Sådana tredje parter inkluderar Estiko-Plastars partners som arbetar med underhåll av webbplatsen, innehållshantering och marknadsföring.

Lagring av personuppgifter

Estiko-Plastar behandlar Dina personuppgifter så länge detta är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Om kunden eller användaren har samtyckt till att få nyhetsbrev lagras de av kunden eller användaren inlämnade uppgifterna tills vidare eller tills kunden eller användaren begär radering av sina personuppgifter.

Radering av personuppgifter

För radering av personuppgifter ska man kontakta Estiko-Plastar per e-post. Begäran om radering besvaras senast inom en månad och perioden för radering av uppgifter specificeras.

Användarens rättigheter

Varje användare av webbplatsen har rätt att:

 • begära tillgång till sina personuppgifter;
 • begära rättelse, komplettering eller radering av sina personuppgifter;
 • begära begränsning av behandling av sina personuppgifter;
 • invända mot användning av sina personuppgifter;
 • begära överföring av sina personuppgifter.

För att åberopa sina rättigheter kan användaren skicka en skriftlig begäran till Estiko-Plastar på plastar@estiko.ee.

En kund eller användare som ingår i Estiko-Plastars e-postlista har rätt att när som helst radera sig från listan och avsäga sig framtida meddelanden. Länken för detta anges i varje nyhetsbrev av Estiko-Plastar. Om kunden eller användaren önskar begränsa användningen av cookies kan detta väljas i inställningarna för webbläsaren.

Tvistlösning

Vi förutsätter att Du har läst igenom dessa villkor och accepterar dem när Du börjar använda vår webbplats. Var god kontakta oss på plastar@estiko.ee vid alla frågor om eller problem med integritetspolicyn eller personuppgiftsbehandlingen.

Om kunden eller användaren anser att hans/hennes rättigheter har kränkts vid behandling av personuppgifter har denne rätt att lämna in ett klagomål om personuppgiftsbehandlingen till tillsynsmyndigheten för personuppgiftsskydd. Tillsynsmyndigheten är Republiken Estlands dataskyddsinspektion (info@aki.ee).

Säkerhet av Dina personuppgifter

Vi är måna om Dina personuppgifters säkerhet. Estiko-Plastar har vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda Dina personuppgifter från förlust, missbruk och ändring. Endast auktoriserade anställda har åtkomst till personuppgifter och alla anställda på Estiko-Plastar omfattas av strikt sekretessplikt, bl.a. vid behandling av personuppgifter.

Externa länkar

Estiko-Plastars webbplats använder länkar som förvaltas av tredje parter. Estiko-Plastar har ingen kontroll över tredjepartswebbplatser och åtar sig inget ansvar för deras innehåll, integritetspolicy, tillgängliga tjänster eller andra delar.

Integritetspolicyn och dess ändring

Genom att använda vår webbplats samtycker Du till denna integritetspolicy. Estiko-Plastar förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Om Du av någon anledning inte samtycker till villkoren i integritetspolicyn bör Du inte använda webbplatsen.

Om Du har frågor om dataskyddsprinciperna eller behandling av personuppgifter, var god kontakta oss på plastar@estiko.ee.

AS Estiko-Plastar

Tehase 19C, 50106 Tartu, Estland

Organisationsnummer: 10001689

Telefon: (+372) 7 308 340

Senast ändrad 2022-01-26

Kontakta oss