Hållbarhet

Hållbarhet är ett tema som ligger nära hjärtat för oss. Därför tar vi på Estiko alltid hänsyn till den omgivande miljön i våra aktiviteter för att bidra till bevarandet av en god livsmiljö för kommande generationer.

5.2346

ton mindre koldioxidavtryck

Från dagens början

I år
Denna månad
Denna vecka
Idag

När det gäller våra förpackningslösningars kontinuerliga utveckling har vi alltid varit engagerade i att förbättra hållbarheten i alla åtgärder vi gör. Alla våra förpackningslösningar tillverkas med hjälp av 100% grön energi. Vi har också anslutit oss till CEFLEX-initiativet för att främja den europeiska cirkulära ekonomin och skapa den nödvändiga infrastrukturen för flexibel återvinning av förpackningar.

Med vår professionella och flexibla service och innovativa lösningar är vi engagerade i kundernas välfärd. Vår kolklocka visar den mängd CO2-utsläpp som har uteblivit tack vare våra valda alternativ och resultaten kan jämföras bara med några klick.

Vår satsning

Var och en av oss kan bidra till miljöskydd. På vägen mot detta har vi på Estiko vidtagit många åtgärder för att minska förpackningsavfall och göra skillnad för en renare miljö.

GRÖN
ENERGI

Estiko använder uteslutande grön energi för sin produktion. Dessutom får vi omkring 10% av energin från den solenergipark som vi har på taket till fabriken.

MINSKAT
KOLAVTRYCK

De mer hållbara alternativ som vi har valt sparar årligen över 4000 ton CO2.

ÅTERVINNING
AV AVFALL

Vi samlar ihop och källsorterar hela vårt avfall för att underlätta återvinning och bevara våra naturresurser.

SMARTA
TEKNIKER

Vi använder olika smarta tekniker och lösningar i vårt dagliga arbete för att effektivisera vår energi- och resursanvändning.

HÅLLBARA
LÖSNINGAR

Vår produktportfölj inkluderar diverse lösningar som hjälper dig att uppnå dina hållbarhetsmål.

FÖRNYBARA
MATERIAL

Tack vare ISCC-certifieringen kan våra förpackningar även tillverkas av 100% förnybara resurser.

För att lära dig mer om vår ESG, kvalitets- och miljöriktlinjer, vänligen kontakta vårt team.

Våra utmärkelser

Produkter och material

Vi kan erbjuda miljövänligare alternativ till traditionella lösningar inom praktiskt taget alla förpackningstyper och -kategorier.

I vårt utvecklingsarbete utgår vi från de tre traditionella pelarna eller de tre R:en: reduce, reuse and recycle, dvs. minimera, återanvänd och återvinn. Vi på Estiko har lagt till ytterligare en led – renew, dvs. användning av förnybara råvaror.

I vårt sortiment hittar man olika hållbara material framställda av antingen förnybara råvaror eller återvinningsmaterial. Dessutom finns möjligheten att använda lättåtervunna basmaterial.

Läs mer om vårt produktsortiment

Tjänster

Vår långa erfarenhet och omfattande kunskaper om förpackningar möjliggör för oss att erbjuda våra kunder olika mervärdestjänster. Vi presenterar en helt ny lösning: en hållbarhetsrevision som syftar till att hitta lösningar och komma med förslag för att göra dina befintliga förpackningsmaterial mer hållbara.

Hela processen tar en till tre dagar, beroende på hur komplicerade de befintliga materialen och produkterna är. Vi hjälper våra kunder att visualisera hela processen och slutresultatet genom grundliga diskussioner. Under ett grundligt besök i fabriken granskar vi hela förpackningsprocessen för att se hur plastfolier löper på maskinerna och vilka utvecklingsmöjligheter som kan hittas. Den insamlade informationen är viktig som indata för närmare analys av dina behov och möjligheter.

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper för att göra dina förpackningar mer hållbara. Kontakta oss och vi ska tillsammans hitta de bästa lösningarna för dina förpackningar!

Tillverkning

Hela vår tillverkningsprocess är fokuserad på minimal energi- och materialförbrukning samt ökad effektivitet för att minimera det ekologiska fotavtrycket.

FÖRNYBAR
ENERGI

Alla våra förpackningslösningar och material har framställts med hjälp av grön energi.

FÖRPACKNINGS-
KRETSLOPP

Vi återvinner över 95% av allt avfall från vår produktionsprocess.

SMARTA
LÖSNINGAR

Av energibesparingsskäl värms den kalla tilluften upp med varm frånluft i hela byggnaden.

FÖRPACKNINGS-
INNOVATION

Vi utarbetar hela tiden nya förpackningslösningar som hjälper till att uppnå hållbarhetsmålen.

SATSNING PÅ
CIRKULÄR EKONOMI

Allt kvarblivet lösningsmedel för tryckfärg destilleras och återanvänds internt.

Kontakta oss