Karriär

Vårt största värde är vårt team – 170+ anställda som står bakom Estikos framgång och kontinuerliga utveckling med sitt engagemang. Vi uppskattar högt deras vilja och beredskap att kontinuerligt bygga på sina kunskaper och färdigheter och sin erfarenhet.

För att stödja våra anställda på olika sätt är vi i Estiko dedikerade till att skapa en flexibel arbetsmiljö som gynnar att hitta en hälsosam balans mellan arbete och familjeliv. Som medlem i företagsgruppen Estiko erbjuder vi ett brett paket med personalförmåner inklusive sjukförsäkring, hälsovårdsmöjligheter och attraktiva rabatter med specialerbjudanden från våra partners. Dessutom hjälper vi våra duktiga medarbetare att hitta utmaningar för att inspirera dem och erbjuder olika möjligheter för deras karriär genom olika verksamheter i gruppen.

Tillsammans kan vi göra skillnad

  • Vi stödjer våra anställdas professionella karriär genom att erbjuda utbildningar och mångsidiga jobbmöjligheter
  • Arbetssäkerheten kommer alltid först
  • Vi bryr oss om våra kollegors välbefinnande och främjar en hälsosam livsstil
  • Vi uppmärksammar våra bästa medarbetare och värdesätter långsiktiga arbetsrelationer
  • Att fira viktiga händelser i livet så väl som framgångar på arbetet är viktigt för oss

Genom åren har vi utvecklat en tradition av att anordna evenemang för våra anställda och deras familjer. Estikos sommardagar och julfester är årets mest efterlängtade evenemang. Vi älskar också att fira Estlands nationella helgdagar, organisera teambuilding-evenemang. Vi är särskilt angelägna om att spela volleyboll tillsammans! Vad mer? – varje år i Estiko Group ägnar vi oss åt olika aktiviteter eller teman som fokuserar på viktiga ämnen som hälsa och hållbarhet.

Våra värden

Öppenhet

Skapar förtroende, kundfokuserat samarbete och ansvarstagande.

Teamarbete

Skapar arbetsvilja och engagemang hos enskilda personer.

Innovationsanda

Garanterar kontinuerligt lärande och innovation.

Du är viktig för oss

Vi garanterar en
säker arbetsmiljö

Vi strävar tillsammans efter förebyggande av arbetsolyckor och hälsoskador och främjande av säkerhetskulturen. Vi uppskattar det om man lägger märke till riskkällor och hittar förbättringsmöjligheter för att öka säkerheten. Genom att kontinuerligt modernisera våra arbets- och viloförhållanden höjer vi både säkerheten, ergonomin och komforten.

Vi erbjuder möjligheter
till mångsidig utveckling

Kontinuerligt lärande hör till vårt arbete. På Estiko kan du bygga på dina specialkunskaper och dessutom lära dig om olika maskiner och nya processer. Du hittar varierande möjligheter till utveckling inom företaget.

Vi håller din kropp
och ditt sinne aktiva

Vi stödjer aktiv livsstil och sprider kunskaper om nya motionssätt. Vi har många gemensamma sportevenemang och utmaningar för både kroppen och sinnet. Dessutom erbjuder vi våra anställda ytterligare förmåner såsom hälsoförsäkring och träningsbidrag.

Vi värdesätter ditt
arbets- och privatliv

Som ett prisbelönt familjeföretag sätter Estiko värde på dina möjligheter att förena arbets- och familjelivet. Vi kännetecknas av en ledningskultur som utgår från den anställdas intressen och familjevänliga värden. Vi tar hänsyn till dina önskemål och behov – oavsett om det gäller arbete under studier eller flexibilitet vid ändring av arbetsschemat.

Vårt team

Arbetet på Estiko är fysiskt krävande, så man får bra möjligheter att hålla sig aktiv. Jag gillar att jag har ett fast team som jag arbetar tillsammans med. Och det finns flera extra förmåner: utbildningsbidrag, bidrag vid viktiga tillfällen i livet osv.

Ranel Viidu

Tryckmaskinsoperatör

Estiko är ett stort och tillförlitligt estniskt företag där man känner sig trygg inför både lönedagen och framtiden på längre sikt. Arbetsgivarens utvecklings- och innovationsvilja syns i investeringarna i nya maskiner och satsningarna på personalen.

Rita Vingisar

Chef för Tryckavdelningen

Vi ger alla anställda möjligheten till lärande och utveckling. Du kan med tiden gå över till mer komplicerade maskiner och följaktligen höja din lön. Vi bidrar till teamandan genom teamevenemang och gröna satsningar.

Ireen Saealle

Personalchef

Utmärkelser

Vi är måna om våra anställda och strävar dagligen efter att göra vår arbetsmiljö ännu mer personal- och familjevänlig.

Vi sätter värde på bevarandet av vår miljö och vårt bidrag till samhället.

Vi bidrar till miljöskydd genom att sortera avfall såväl på kontoret som i produktionslokalerna.

Kontakta oss gärna om du är intresserad.

Ireen Saealle

Personalchef
Kontakta oss