Joogid, puu- ja köögiviljad

Pakendid külmutatud puu-ja köögiviljadele, karastus- ja alkohoolsetele jookidele

Juhtiva Eesti pakenditootjana pakume puu- ja kööviljatööstusele laia valikut pakendilahendusi ning lisandväärtust pakkuvaid tooteid. Samuti suuname üha rohkem jõupingutusi jätkusuutlikumate ja loodustsäästvamate lahenduste poole.

Pakume oma klientidele konsultatsioone, mille eesmärk on kindlaks teha funktsionaalsuse kitsaskohad ja võimalikud kulude optimeerimise võimalused.

Peame tähtsaks pakendite paksuste vähendamist, vähendamaks pakendi massi ja mõju keskkonnale. Saame optimeerida pakkematerjali aroomide ja gaaside barjääromadusi, et võimaldada toote pikemat säilivust, vähendada riknenud toote hulka ja tagada parim tarbijakogemus. Hõlbustame kilede keevitust, et suurendada tootlikkust ja anda energiasääst. Aitame pakendil senisest paremini välja paista läbi erinevate trükiefektide ning lasertehnoloogia poolt pakutavate võimaluste.

Meie tootevalik hõlmab erinevaid flowpack-kilesid ja laminaate, karpide kattekilesid, termokahanevaid kilesid ja vaakumkotte. Kõiki neid saame toota erinevate paksustega ja muuta barjääromadusi vastavalt vajadusele. Keevitusmehhanismi saame muuta tavalise kuumkeevituse ja peel-kergavatava vahel. Paljudel juhtudel saab tarbijasõbralikkust suurendada lasergraveerimisel saadavate unikaalsete avamismeetoditega. Lisaks sellele võimaldab eelpool manitud tehnoloogia lisada pakendile erinevaid kampaaniakoode. Toote väljapaistvamaks muutmiseks saab valida erinevate trükiefektide vahel.

Joogitööstusele pakutav tootevalik hõlmab peamiselt erinevaid termokahanevaid kilesid, aga ka püstiseid kotte (stand-up pouch). 

Jätkusuutlik lahendus

Meie tootevalikus on mitut tüüpi taastuval toorainel baseeruvaid kilesid - Green PE™ ning Natureflex™, millega on võimalik saavutada CO2 gaasi vähendatud jalajälg või koguni tervikuna komposteeritav pakendilahendus. Ka siin saame kombineerida erinevaid barjääromadusi ning trükiefekte. Turunduse osas on võimalik tootele peale sertifitseerimisprotsessi trükkida loodussäästu peegeldavaid logosid.

Samuti on uue lahendusena võimalik kasutada ISCC poolt sertifitseeritud materjale. Kõikidele ISCC materjalidele on võimalik peale trükkida ka vastav logo.


Flowpack kiled

Vaakumkotid

Termokahanevad kiled

Kiled stand-up kottidele ja bag-in-box lahendusele

Kattekiled karpidele

Olete väga oodatud pöörduma Estiko-Plastari müügiesindaja poole leidmaks parim lahendus Teie ideede elluviimiseks!

Meie müügimeeskond

Raili Rähmonen
Müügijuht (Eesti)
Ave Kiisk
Müügijuht (Eesti, Island)