Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikus on meil Estikos südameasjaks. Seetõttu lähtume oma tegevustes meid ümbritseva heaolust, et vähendada meie jalajälge ning tagada puhas ning elamisväärne elukeskkond ka tulevastele põlvedele.

5.3752

tonni väiksem CO2 jalajälg

Alates päeva algusest

Sel aastal
Sel kuul
Sel nädalal
Täna

Alates jätkusuutlike pakendilahenduste turuletoomisest kuni ISCC sertifikaadi pälvimiseni oleme me Estikos kõigis oma tegevustes seadnud sihiks langetada keskkonnasõbralikumaid valikuid. Kõik meie valmistatud pakendilahendused on toodetud 100% rohelise energia abil. Lisaks oleme liitunud CEFLEX algatusega Euroopa ringmajanduse edendamiseks, et luua vajalik taristu paindlike pakendi taaskäitlemiseks.

Tänu professionaalsele ja paindlikule teenindusele ning innovatiivsetele lahendustele oleme pühendunud oma klientide heaolule. Läbi süsinikukella saate vaadelda meie valitud alternatiivide kaudu säästetud CO2 heitmete kogust ja võrrelda tulemusi vaid mõne klikiga.

Meie panus

Me kõik saame anda oma panuse keskkonnahoidu. Oma teekonnal oleme meie Estikos ette võtnud hulga tegevusi, et vähendada pakendijäätmeid ja anda panus puhtama keskkonna loomisesse.

roheline
energia

100% Estiko toodetest on toodetud rohelise energia abil. Sellest 10% tuleb meie oma katusel olevast päikesepargist.

väiksem süsiniku
jalajälg

Tänu valitud jätkusuutlikumatele alternatiividele säästame me aastas rohkem kui 4000 tonni CO2-te.

jäätmete
taaskäitlus

Me kogume ning sorteerime kõik oma toodetud jäätmed, et lihtsustada taaskäitlust ja hoida meie loodusressursse.

nutikad
tehnoloogiad

Oma energia- ja ressursikasutuse tõhustamiseks rakendame igapäevaselt nutikaid tehnoloogiaid ja lahendusi.

jätkusuutlikud
lahendused

Meie tooteportfelli kuuluvad mitmesugused lahendused, aitamaks saavutada Teie jätkusuutlikkuse eesmärke.

taastuvad
materjalid

Meie pakendeid on võimalik toota 100% taastuvatest ressurssidest.

Meie ESG ning kvaliteedi- ja keskkonnaalaste juhtpõhimõtetega saate lähemalt tutvuda võttes ühendust meie meeskonnaga.

Meie tunnustused

Tooted ja materjalid

Me suudame pakkuda traditsiooniliste lahendustega võrreldes loodussõbralikemaid alternatiive pea igale pakenditüübile ja -kategooriale.

Oma arendustöös lähtume traditsioonilisest kolmest sambast ehk R-st: reduce, reuse ja recycle ehk vähenda, taaskasuta ja töötle ümber. Meie Estikos oleme lisanud juurde veel ühe lüli – renew ehk taastuva toorme kasutamine.

Meie valikust on võimalik leida mitmeid erinevaid jätkusuutlikke materjale, olgu need siis taastuval toormel või ümbertöödeldud materjalil põhinevad. Lisaks on võimalik kasutada lihtsasti ümbertöödeldavaid algmaterjale.

Tutvu meie tootevalikuga lähemalt

Teenused

Meie pikaajaline kogemus ning laialdased teadmised pakendite alal võimaldavad pakkuda meie klientidele mitmesuguseid lisandväärtusteenuseid. Uhiuue lahendusena esitleme Teile jätkusuutlikkuse auditit, mis võimaldab leida lahendusi ja teha ettepanekuid Teie seniste pakendimaterjalide jätkusuutlikumaks muutmisel.

Kogu protsess võtab üks kuni kolm päeva aega sõltuvalt varasemalt kasutatud materjalide ja toodete keerukusest. Läbi põhjalike arutelude aitame oma klientidel kogu protsessi ja lõpptulemust visualiseerida. Lisaks jälgime põhjalikul tehaseekskursioonil ka kogu pakkeprotsessi, et näha kilesid masinatel jooksmas ning leida potentsiaalseid arenguvõimalusi. Kogutud teave on oluliseks sisendiks Teie vajaduste ja võimaluste edasiseks analüüsiks.

Oleme rõõmuga valmis oma teadmisi Teie pakendite jätkusuutlikkuse suurendamiseks jagama. Võtke meiega ühendust ja leiame koos parimad lahendused Teie pakenditele!

Tootmine

Kogu meie tootmisprotsess on fokusseeritud võimalikult vähese energia- ja materjalihulga kasutamisele ja efektiivsuse kasvatamisele, et jätta endast võimalikult väike ökoloogiline jalajälg.

taastuv
energia

Kõik meie pakkelahendused ja materjalid on toodetud rohelise energia kaasabil.

pakendi-
ringlus

Taaskasutame enam kui 95% kõigist oma tootmisprotsessis tekkinud jäätmetest.

nutikad
lahendused

Energia säästmiseks soojendame kogu hoones sissetulevat külma õhku väljamineva sooja õhuga.

pakendi-
innovatsioon

Arendame järjepidevalt uusi pakendilahendusi, mis aitaksid täita jätkusuutlikkuse eesmärke.

panus
ringmajandusse

Me destilleerime ja taaskasutame majasiseselt kõik trükivärvi lahustijäägid.

Võta ühendust