About Us

H2 pealkiri

ESTIKO-PLASTARi juured ulatuvad tagasi eelmise sajandi esimesse veerandisse, mil Albert Laretei rajas Tartusse oma kammitööstuse. Täpset ettevõtte loomise aastat arhiivimaterjalidest välja ei tule, kuid eeldatavasti oli selleks 1918. Tollal valmisid esimesed kammid veiste naturaalsetest sarvedest, hiljem juba kunstsarvest. Valmistatud tooted olid nii heal tasemel, et juba 1922. aastal Tallinnas korraldatud tööstusnäitusel sai A. Laretei oma kammide ja luutoodete eest kaks auhinda: hõbemedali ning 2000 marka.

Vahepeal paar korda omanikku vahetanud ettevõte sai 1926. aastal nimeks Tartu Kammivabrik, mille järgmisel aastal omandas Saksa tööstur Herbert Blumenthal. Uue juhataja käe all toimus ettevõtte töös oluline tõus – 1929. aastal moodustas ettevõtte läbimüük juba 95 921 krooni ning tööliste arv tõusis aasta jooksul 53-lt 141-ni. Tartu kammide peamiseks tarbijaks oli sel ajal Inglismaa, ent neid eksporditi ka teistesse Euroopa riikidesse. Toormaterjali – tselluloidi ja eboniiti – ning abimaterjale (karleernahk, pimss jm) imporditi peamiselt Jaapanist, Itaaliast, Prantsusmaalt ja Ameerika Ühendriikidest.

H3 Vahepealkiri

1930. aastal vahetas Tartu Kammivabrik järjekordselt nime. Nüüdsest nimetati teda "Eesti Comb Factory", lühendatult "Estico" ja rahvakeeles Eesti Kammivabrik. Kahe aasta pärast läks firma taas uue omaniku valdusesse: suurema osa vabriku aktsiaist ostis ära inglise ärimees Max Reich. Kaubandussidemed välismaaga laienesid veelgi ning Eesti kammitööstuse toodang sai tuntuks kogu Lääne-Euroopas.

1940. aastal ettevõte natsionaliseeriti. Tootmine laienes tunduvalt, tööliste arv tõusis aasta teisel poolel neljasajani. Endiselt valmistati peamiselt kamme, kammide kõrval ka juuksepandlaid, sulepäid, suitsupitse.
Sõja-aastatel sai tehas kannatada, kuid jätkas oma tööd. Peale sõda laiendati tootesortimenti seebikarpide, seebialuste ja hambaharjatoosidega – nii hakkas igal aastal lisanduma ligi 10 uut toodet. Alustati mänguasjade valmistamist. Murranguline aeg ettevõtte tootesortimendis saabus 1969. aastal, kui hakati tootma polüetüleenkilet. Olles edukalt läbinud esialgsed katsetused, muretseti kohe mitu uut kileekstruuderit ning 1970. aastal sai kile valmistamine sisse tõelise hoo: aastaga toodeti 366 tonni kilet ning 1,7 miljonit kilekotti.

Uue nime – Tartu Plastmasstoodete Katsetehas – sai kammivabrik 1972. aastal. Selleks ajaks oli kile ja kiletoodete osatähtsus kasvanud sedavõrd, et vana nimi meenutas vaid minevikku tehase tootmisprofiilis. Üha suuremas koguses valmistati ka polüstürool- ja polüpropüleentooteid – mänguasju, mootorratturite kiivreid, galanteriikaupu, tehnilisi tooteid. Ning kammid ei valminud enam puidust, sarvedest, eboniidist või tselluloidist, vaid termoplastidest.

Seitsmekümnendad-kaheksakümnendad aastad olid tehasele edukad. Suurenesid töötajate palgad, paranesid olmetingimused, tehast laiendati tunduvalt, muretseti juurde uusi seadmeid ja vahetati välja vanu. Uuendusena võeti kasutusele tootmisjäätmete purustamissüsteem: nüüdsest töödeldi ümber kõik plast- ja kilejäätmed. 1991. aastal registreeriti ettevõte aktsiaseltsiks ja sai nimeks AS Estiko Plastar. 100% firma aktsiatest kuulub AS-le Estiko, mis põhineb täielikult Eesti kapitalil. Sellest ajast on ettevõte tegutsenud Baltikumi ühe juhtiva pakkematerjalide tootjana, konkureerides edukalt ka Skandinaavias, Venemaal, Iirimaal ja teistel eksportturgudel. Traditsioonilise polüetüleenkile sortimendile on lisandunud paljud uued materjalid, mis võimaldavad toota pakendeid väga kõrgete kvaliteedinõudmistega toiduainetööstustele ning pakkuda uudseid lahendusi teiste tööstusharude ettevõtete pakendivajaduste rahuldamiseks. Aastatega omandatud kogemused, pidev kursisolek maailma pakenditurul toimuvaga ja jätkuvad investeeringud inimressurssi, tehnoloogiasse ning tootearendusse võimaldavad meil olla professionaalseks, paindlikuks ja usaldusväärseks koostööpartneriks nii kohalikul kui rahvusvahelisel turul.

Alates 2000-ndast aastast oleme investeerinud uutesse tootmisseadmetesse, tootmishoone renoveerimiseks ning spetsialistide koolitamiseks üle 10 mln EURi. Uuenenud masinaparki kuuluvad uued kolme- ja viiekihilised ekstruuderid, 4 trükimasinat ja 2 lamineerimisliini.

  • Järjestamata loendi näide
  • Järjestamata loendi näide
  • Järjestamata loendi näide


Uue nime – Tartu Plastmasstoodete Katsetehas – sai kammivabrik 1972. aastal. Selleks ajaks oli kile ja kiletoodete osatähtsus kasvanud sedavõrd, et vana nimi meenutas vaid minevikku tehase tootmisprofiilis. Üha suuremas koguses valmistati ka polüstürool- ja polüpropüleentooteid – mänguasju, mootorratturite kiivreid, galanteriikaupu, tehnilisi tooteid. Ning kammid ei valminud enam puidust, sarvedest, eboniidist või tselluloidist, vaid termoplastidest.

Type
Size
Type
Prize
Pealkiri
Pealikiri
Pealkiri
Pealkiri

ButtonButton