Internt utbildningsprogram

Vi stöder tillväxten hos våra medarbetares kompetens genom att erbjuda ett brett utbud av träningsprogram.

Vi erbjuder träning på heltid från 2-4 månader för att starta yrkeskarriären hos oss, till exempel som operatör på tryck- eller extrusionsidan. Varaktigheten av träningsprogrammet beror på produktionsmaskinens komplexitet. Utbildningen utförs av en instruktör under hela träningsperioden och ger den nödvändiga kunskapen och den praktiska färdigheten att börja arbeta i produktionen.

Plastar Packaging Academy är internutbildningen som utvecklas för att kontinuerligt utveckla kompetensen hos våra specialister och ledare genom att erbjuda insikt i förpackningsindustrin.