Ajalugu

Ajalugu

Estiko-Plastari juured ulatuvad tagasi aastasse 1918 kui Albert Laretei rajas Tartusse kammivabriku. Tollal valmisid kammid veiste naturaalsetest sarvedest, hiljem juba kunstsarvest. 100 aasta jooksul on ettevõttes panustatud nii toote-, tehnoloogia kui organisatsiooni arendamisse, jõudes tänaseks innovaatiliseks pakenditootjaks. Täpsemat ajaloolist ülevaadet saab näha ajajoonelt:

2017

 • Tooteportfelli ning tehnoloogiate laiendamine;
 • Laserperforatsiooni, külmliimi ja 10-värvi trükimasina kasutuselevõtt;
 • Tootmishoone laiendus

2012-2013

 • Pidev iga-aastane investeering uude tehnoloogiasse, sh 5-kihiline ekstruuder toidutööstuse pakenditele;
 • Müügivõrgustiku laienemine Rootsi kontori näol ning ulatuslik ekspordi kasv Skandinaaviasse.

2010

 • Rahvusvaheline toiduohutuse standard BRC/IOP pakendite pakkematerjalide tootjana;
 • Investeering trükitehnoloogia parendamisse (HD Flexo).

2008

 • Inim- ja elukeskkonna parandamine läbi õhusaaste vähendamise, investeering trükiprotsessis lenduvate saasteainete käitlemisse läbi järelpõleti süsteemi. 

2004

 • ISO 9001:2004 Sertifikaat

2001

Suuremahulised investeeringud uutesse seadmetesse:
 • Uue kolmekihilise ekstruuderiga paranes kilede kvaliteet ja funktsionaalsus, võimalus toota erinevate retseptidega kilesid;
 • Lisandusid 8-varvi trükimasin, laminaator ning lõikumasin;
 • Keskendumine toidutööstuse pakenditele.

1993

 • Privatiseerimine, loodi "Estiko Grupp". Alustati kinnisvara- ning jaekaubandusäriga

1981

 • Lõpetati tselluloidist kammide tootmine ja mindi üle survevalu meetodile, materjalideks polüstürool ning polüpropüleen.

1975

 • Kile ja kiletoodete osakaal kasvas;
 • valmisid uued lao-ja tootmishooned, laiendati masinaparki;
 • Lahendati ka tootmisjäätmete problem: hakati purustama kile- ja plastmassijäätmeid ning neid ümbertöötlema;
 • Töötajate arv 978.

1969

 • Esimene ekstruuder ja uue tehnoloogia juurutamine;
 • Alustati kile tootmist;
 • Töötajate arv 730

1961

 • Võeti kasutusele uus materjal: polüstürool, millele lisandusid peagi polüetüleen ja polüpropüleen.

1950

 • Vabriku hoogne edasiminek, toodang hakkas mitmekesistuma ning põhimaterjaliks sai üks vanimaid plaste - tselluloid;
 • Töötajaid 444.

1940

 • Ettevõte natsionaliseeriti, tootmist laiendati;
 • Uued tootmishooned Teguri tänavale;
 • Toorainena kasutati tselluloidi, galaliiti ja eboniiti;
 • Töötajate arv tõusis 400-ni.

1930

 • "Tartu Kammivabrik" vahetas nime "Eesti Comb Factory", lühendatult "Estico";
 •  Töötajate arv oli kasvanud 141 tööliseni;
 •  peamine turg Inglismaa

1918

 • Albert Laretei alustab kammide tootmist veiste naturaalsetest sarvedest, hiljem juba kunstsarvest; 
 • Ettevõte sai nimeks "Tartu Kammivabrik".