Historia

Historia

Estiko Plastars anor går tillbaka till 1918 när Albert Laretei grundade sin kamfabrik i Tartu. Vid den tidpunkten var de första kammarna gjorda av naturliga oxdjurhorn, senare övergick produktionen till syntetiska horn. De senaste 100 åren har blivit fyllda med produkt- och teknikinnovationer och organisationsutveckling, vilket leder oss till den innovativa förpackningsproducent vi är idag. Detaljerad historisk översikt över tidslinjen:

2017


 • Ytterligare expansion av våra produktionsanläggningar
 • Investeringar i laserperforering, kallsvets-teknik
 • Investering i ny 10-färgers tryckpress

2012-2013

 • Kontinuerliga investeringar i ny teknik, inklusive en 5-lagers extruder som används för matförpackning
 • Etablering av säljkontor i Sverige samt en omfattande exporttillväxt till Skandinavien

2010

 • Global Standard for Packaging and Packaging materials BRC/IOP certificate;
 • Investment to improve printing technology (HD Flexo).

2008

 • Investering i RTO-utrustning som rengör luften genom att bränna alla gaser från tryckprocessen

2004

 • ISO 9001:2004 Certifikat

2001

Storskaliga investeringar i nya maskiner: 

 •  Extruder med 3 lager, 8-färgs tryckpressar, laminering och tillskärning
 •  Fokus mot livsmedelsindustrin

1993

 • Privatisering och skapande av Estiko-gruppen. Koncernen kompletterar produktionsanläggningen med tillägg av fastighets- och detaljhandel till företagsportföljen

1981

 • Detta markerar slutet av produktionen av celluloidkammar. I stället kommer formsprutning med styrofoam och polypropenmaterial .

1975


 • Vid denna tid har betydelsen av filmer och filmprodukter ökat betydligt. Till följd av detta utökas produktionsanläggningen kraftigt och ny utrustning köps
 • En viktig innovation som genomförts vid denna tidpunkt är återvinning av produktionsavfall
 • Antalet anställda ökar till 978

1969


 • Produktionen av polyetenfilm börjar
 • Arbetskraften når 730 anställda

1961

 • Nya, innovativa material som styrofoam och senare polyeten och polypropylen implementeras

1950

 • Produktutbudet utökas och ett nytt primärmaterial tar över i produktionen: celluloid
 • Antal anställda 444

1940

 • Företaget blir nationaliserat vilket leder till en väsentlig ökning av produktionsvolymer samt anställda
 • Företaget har 400 arbetare

1930

 • Fabrikens namn byts till ”the Estonian Comb Factory” (officiellt på engelska) eller Estico i förkortad form
 • Huvudmarknaden är England
 • Personalen ökar till 114 arbetstagare

1918

 • Albert Laretei etablerar en kamfabrik i Tartu
 • De första kammarna var gjorda av naturliga nötkreaturhorn. Senare övergår produktionen till syntetiska "horn"