Produktsäkerhet

Förpackningsmaterial som tillverkas av Estiko-Plastar uppfyller alla krav enligt livsmedelsrelaterad EU-lagstiftning och direktiv.

Med utgångspunkt i företagets vision och uppdrag, samt våra strategiska mål, har vi fastställt riktlinjer för kvalitet, säkerhet och miljö. Uppdatering och kontinuerlig förbättring av dessa principer är ledningens ansvar, medan dess implementering är en skyldighet för alla anställda i företaget.

De råvaror som används i vår produktion är genetiskt omodifierade och helt säkra för slutkonsumenten. Vår produktion använder material som är tillåtna för kontakt med mat; de tillverkade förpackningarna är godkända som livsmedelskontaktmaterial och utgör ingen risk för konsumenten.

Migrationstest genomförs regelbundet för att säkerställa produktsäkerhet och livslängd. Vi säkerställer alltid en säker arbetsmiljö och lämplig arbetsutrustning för våra anställda. Estiko-Plastar AS överskrider inte de tillåtna utsläppsnormerna och återanvänder sitt produktionsavfall så mycket som möjligt, för att minimera miljöpåverkan.