Keskkonnainvesteeringute keskuse programm “Ettevõtete ressursitõhusus”

Projekt “Kilepakendite pakkekvaliteedi kontrollsüsteem”

Kirjeldus/eesmärk:

Projekti “Ressurssikasutuse parendamine Estiko-Plastar AS” raames võtab Estiko-Plastar AS kasutusse uue kiletöötlemise tehnoloogia. Projekti eesmärk on parandada ettevõttes ressursikasutust ja ressursitootlikkust, vähendada tootmise energiamahukust, laiendada tootevalikut ja suurendada tootmisvõimsust läbi uudsete tehnoloogiate kasutuselevõtu.

Tulemus:

Projekti tulemusena paraneb ressursikasutus 9,53%.

Toetussumma:

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 1 181 290,94€.

Võta ühendust