Projekt “Taaskasutatavad monopolümeersed plastpakendid”

Estiko-Plastar AS poolt läbi viidava projekti 2014-2020.4.02.21-0348 “Taaskasutatavad monopolümeersed plastpakendid” tehakse koostööd Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja Tartu Ülikooliga. Projekti toetatakse 29.12.2020 määruse nr 97 „Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine“ alusel.

Kirjeldus/eesmärk:

Käesoleva projekti eesmärgiks on laminaatstruktuuri asemel kasutada monokilet kaetuna spetsiaalse pinnakattega, mis põhiliste kasutatavate termopolümeeride pinnale kantuna parandaks viimaste barjääromadusi piisavalt, et antud termopolümeere saaks kasutada iseseivalt nii-öelda ühekihiliste kiledena algsete laminaatide asemel. Projekti eesmärk on leida vastav tasakaal ning välja pakkuda võimalik lahendus, mis oleks ühtlasi nii piisav barjääri kui ka trüki alusmaterjalina.

Tulemus:

Projekti tulemusena valmiv tehnoloogia kirjeldus võimaldab Estiko-Plastaril otsustada, kas ja kuidas antud tehnika rakendamist ellu viia.  

Kogumaksumus ja toetussumma:

254 680,00 EUR / 152 808,00 EUR

Rohkem infot toetusmeetme kohta leiate EAS-i kodulehelt.

Võta ühendust