Trükiplaatide paigaldaja

Paigaldaja ülesandeks on teostada eeltöö trükiprotsessiks: puhastada trükiplaadid, kontrollida mõõte ja tehnoloogilisi nõudeid, valida sobivad paigaldusteibid, reguleerida paigaldusseade ja paigaldada trükiplaadid trükivõllidele. Lisaks tuleb järgida tootmisplaani ning kvaliteedi- ja heakorranõudeid. Tööks vajalikud oskused saad omandada põhjaliku väljaõppe käigus juhendaja käe all 1-2 kuu jooksul.

Estiko Gruppi kuuluv tootmisettevõte Estiko-Plastar loob innovaatilisi ja
kliendikeskseid pakendilahendusi, lähtudes jätkusuutlikumast tootmisest. Meie poolt loodud toodangut võid kohata igapäevaselt poeriiulitel.

Võta ühendust