Nyheter
15. juni 2022
Förpackningar
Hållbarhet
Norway Grants

Estiko investerar i en bättre framtid genom att använda grön teknik

Estiko investerar i en bättre framtid genom att använda grön teknik

Som ledande förpackningstillverkare i de baltiska länderna och Skandinavien fortsätter Estiko att starkt modernisera sin produktion för att minska företagets och kundernas koldioxidavtryck genom att lansera en ny hållbar produktkategori.

Estiko investerar 2,4 miljoner euro i förpackningsinnovation och nya maskiner, varav 700 000 euro finansieras av den norska finansieringsmekanismen „Green ICT“ i samarbete med Enterprise Estonia (EAS). Projektet omfattade installation av en ny tryckpress, en ytterligare regranuleringsenhet för plast för att öka återvinningen och en laserrengöringsenhet för att på ett miljövänligt sätt rengöra de aniloxer som används i tryckpresser. Den befintliga efterbrännaren kommer också att utvidgas och programvaran för resursplanering kommer att utvecklas vidare.

Utöver det projekt som stöds av extern finansiering har Estiko också gjort ytterligare investeringar i efterbehandling och extrudering för att öka leveranssäkerheten och -noggrannheten. Förra året anskaffades en ny 7-lags extruder som möjliggör tillverkning av nya och befintliga produkter på ett mer miljövänligt sätt. För att klara av den betydligt ökade efterfrågan på förpackningsmaterial investerade Estiko också i en toppmodern laminator och skärare. En ny påssvets- och korkmaskin har också köpts, vilket tillåter företaget att tillhandahålla helt nya framstående pouch-lösningar samt lämpliga förpackningslösningar för ett stort antal produktkategorier.

För att få plats med den nya utrustningen och de nya möjligheterna under ett och samma tak utökades produktionsanläggningen, vilket möjliggör Estiko att tillverka förpackningar av granulat till färdigställda produkter och transport på totalt 8600 kvadratmeter.

Enligt Meelis Jürgens, VD för Estiko-Plastar, kommer investeringarna att ha en positiv inverkan på företaget och dess kunder samt på samhället i stort. ”Som förpackningstillverkare har Estiko alltid strävat efter en mer miljövänlig och hållbar produktion. Dessutom föredrar konsumenterna alltmer miljövänligare lösningar, så vår roll är att visa vägen. Tack vare de investeringar som gjorts kan vi tillgodose efterfrågan på ett mycket mer resurseffektivt sätt än tidigare, vilket minskar både våra kunders och företagets koldioxidavtryck”, säger Jürgens.

År 2030 ska alla förpackningar på EU-marknaden vara återanvändbara eller återvinningsbara. Förpackningsindustrin står därför inför många nya möjligheter.

Enligt Jürgens kommer projektet att skapa 12 nya arbetstillfällen. Estiko har också aktivt utbildat sin befintliga personal och rekryterat ytterligare personal i takt med att maskinerna har lagts till för att säkerställa en varaktig produktion och leverans av förpackningar. ”Trots dagens utmaningarna är efterfrågan på förpackningar fortfarande stor, särskilt inom livsmedelsindustrin. Detta har varit vårt strategiska val. Hela utvecklingsprocessen och de nya maskinerna hjälper Estiko att uppnå bättre digitalisering för processövervakning och -hantering, för att upprätthålla en hög nivå och fortsätta att vara en uppskattad och värdig partner för sina kunder”, säger Jürgens.  

 Investeringsvolymen under de två åren är 5,7 miljoner euro.

Det estnisk-norska samarbetsprogrammet „Green ICT“ syftar till att stödja en hållbar utveckling av estniska företag. Syftet med bidraget är att öka affärssamarbetet mellan Estland och Norge inom innovationsområdet och att öka företagens mervärde genom projekt som främjar resurssparande. Mer information om projektet finns här.

Registrera för nyhetsbrevet
Kontakta oss