Nyheter
27. maj 2020
Förpackningar
Hållbarhet
ISCC

Estiko är stolta över sitt ISCC-certifikat

Estiko är stolta över sitt ISCC-certifikat

Estiko är den första leverantören av förpackningsmaterial i Baltikum som får ett ISCC-certifikat. Med detta certifikat kan företaget nu börja leverera förpackningar och material från helt förnybara resurser.

ISCC-certifikatet gör det möjligt att leverera förpackningar tillverkade av både förnybara råvaror och kemiskt återvunnet plastavfall. Därmed kan Estiko minska förbrukningen av material baserat på fossilt bränsle och bidra till den cirkulära ekonomin.

Själva principen fungerar på samma sätt som man köper grön energi från elnätet. Det finns ett elnät där energin tas ifrån. Slutanvändaren definierar hur mycket grön energi han vill förbruka, och detta räknas baklänges till resurserna.

För Estikos kunder innebär beräkningsprincipen att de kan specificera hur mycket förnybara resurser som ska användas i deras förpackningsmaterial. ISCC-certifieringssystemet redovisar sen i vikt hur mycket förnybart material Estiko har levererat och jämför detta med vikten av inköpt förnybart material. Denna jämförelse görs under hela upphandlingen tillbaka till raffinaderier, som rapporterar hur mycket förnybara resurser de har använt. Alltså är det hela balanserat med ett system som kontrollerar input kontra output.

Jämfört med nuvarande strukturer finns ingen påverkan på filmkvaliteten och förpackningslinjens beteende. Detta gör att lösningen helt sticker ut från andra certifikat.

ISCC-certifikatet tilldelas av International Sustainability and Carbon Certification och hela leveranskedjan granskas en gång per år.

Estiko är den enda filmproducenten i Baltikum och en av få i Skandinavien som har detta certifikat inom området flexibla förpackningar.

För att hjälpa dig uppnå dina hållbarhetsmål genom ISCC-certifierade förpackningslösningar, tveka inte att ta kontakta våra representanter.

Registrera för nyhetsbrevet
Kontakta oss