Projektid

Toetuse programm "NUTIKAS"
Projekt "Kilepakendite pakkekvaliteedi kontrollsüsteem"


Kirjeldus/eesmärk

Projekti eesmärk on välja töötada tehnoloogia, mis võimaldaks kulu-efektiivselt monitoorida kilepakenditesse pakendatavate toiduainete pakendamisprotsessi kvaliteeti. Täpsemalt lubab tehnoloogia distantsilt monitoorida liikuval pakkeliinil pakendatud kilest toidupakendite sisemist gaasi keskkonda, eesmärgiga tuvastada neis gaasi lekkeid, mis on üldjuhul indikaatoriks, et pakend võib olla mittekvaliteetne. Uudsena kasutatakse hapniku osarõhu määramiseks antud tehnoloogias TiO2 nano- ja miksoosakesi, mis on viidud poorsete termopolümeeride koostisesse.

Tulemus

Toiduainetööstusele mõeldud pakkeliinide kvaliteedikontrolli tehnoloogia kirjeldus, mis hõlmab endas sensormaterjali valmistamise eeskirju ja viimasega gaasikeskonna monitoorimise kvantitatiivset kirjeldust kujul, mis võimaldaks antud tehnoloogiat edasi arendada Estiko Plastari jaoks kommertsiaalselt vajalikuks tooteks.

Kogumaksumus ja toetusumma

95 500,00 € / 56 500,00 €