Projektid

Toetuse programm "NUTIKAS"
Projekt "Kilepakendite pakkekvaliteedi kontrollsüsteem"


Kirjeldus/eesmärk

Projekti eesmärk on välja töötada tehnoloogia, mis võimaldaks kuluefektiivselt monitoorida kilepakenditesse pakendatavate toiduainete pakendamisprotsessi kvaliteeti. Täpsemalt lubab tehnoloogia distantsilt monitoorida liikuval pakkeliinil pakendatud kilest toidupakendite sisemist gaasi keskkonda, eesmärgiga tuvastada neis gaasi lekkeid, mis on üldjuhul indikaatoriks, et pakend võib olla mittekvaliteetne. Uudsena kasutatakse hapniku osarõhu määramiseks antud tehnoloogias TiOnano- ja mikroosakesi, mis on viidud poorsete termopolümeeride koostisesse.

Tulemus

Toiduainetööstusele mõeldud pakkeliinide kvaliteedikontrolli tehnoloogia kirjeldus, mis hõlmab endas sensormaterjali valmistamise eeskirju ja viimasega gaasikeskonna monitoorimise kvantitatiivset kirjeldust kujul, mis võimaldaks antud tehnoloogiat edasi arendada Estiko-Plastari jaoks kommertsiaalselt vajalikuks tooteks.

Kogumaksumus ja toetussumma

95 500,00€ / 56 500,00€

Keskkonnainvesteeringute keskuse programm "Ettevõtete ressursitõhusus"
Projekt "Ressursikasutuse parendamine Estiko-Plastar AS"

Kirjeldus/eesmärk

Projekti Ressurssikasutuse parendamine Estiko-Plastar AS raames võtab Estiko-Plastar AS kasutusse uue kiletöötlemise tehnoloogia. Projekti eesmärk on parandada ettevõttes ressursikasutust ja ressursitootlikkust, vähendada tootmise energiamahukust, laiendada tootevalikut ja suurendada tootmisvõimsust läbi uudsete tehnoloogiate kasutuselevõtu.

Tulemus

Projekti tulemusena paraneb ressursikasutus 9,53%.

Toetussumma

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 1 181 290,94€.