Eesti-Norra koostööprogramm “Green ICT”

Estiko-Plastar AS poolt läbi viidava projekti “Estiko-Plastari tootmise moderniseerimine ja ressursisäästliku vaakumkoti toote väljaarendamine” ülevaade.

Eesmärk:

Käesoleva projekti eesmärk on ressursisäästliku vaakumkoti toodete väljaarendamine ning tootmise moderniseerimine läbi rohetehnoloogiate kasutuselevõtu. Projekti käigus toimub kogu ressursisäästliku vaakumkoti tootmisprotsessi ulatuses vajaminevate investeeringute teostamine ja soetatud seadmete rakendamine antud toodete valmistamiseks.

Täiendavalt tagatakse investeeringutega kogu tootmistegevuste ulatuses madalam ökoloogiline jälg ja kõrgem ressursisääst ning automatiseeritakse tootmisplaneerimise tarkvaras mitmeid täna käsitsi teostavaid tegevusi, tagades seeläbi parem digitaliseeritus ja ettevõtte juhtimisalane planeeritus.

Projekti käigus teostatavad investeeringud:

  • Uue trükimasina soetamine
  • Täiendava plastiku regranuleerimise seadme soetamine taaskasutamise suurendamiseks
  • Laserpuhastusseadme soetamine trükimasinates kasutavate anilokside keskkonnasäästlikuks puhastamiseks
  • Olemasoleva järelpõleti laiendus
  • Täiendavad arendused (MES ja QMS) majandustarkvarale ressursside säästlikumaks kasutamiseks

Projekti rahastab Norra finantsmehhanism “Green ICT” koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS). Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil.
Rohkem infot leiate EAS-i kodulehelt.

Projekti ajavahemik: 25.05.2021-30.04.2024

Kontaktisik: Meelis Jürgens, meelis@estiko.ee

Ülevaade tehtud töödest:

Estiko laiendab tooteportfelli uute pouch-lahendustega

Pakenditarnija ja usaldusväärne toiduainetetööstuste partner Estiko on tulnud turule värske tootega, lisades oma pakendite valikusse uued mugavad püstiseisvad pakendid (Stand-Up Pouch, SUP). Selle arendusega püüab Estiko rahuldada turu nõudlust populaarse ja mitme eelisega pakendamisvõimaluse järele. Loe rohkem

Võta ühendust