Nyheter
2. september 2021
Förpackningar
Hållbarhet

Estiko bidrar till hållbar produktion

Estiko bidrar till hållbar produktion

Som en ansvarig partner och leverantör av förpackningslösningar för olika livsmedelsindustrier söker vi kontinuerligt efter sätt att minimera vårt ekologiska fotavtryck. På denna resa har vi infört ett antal åtgärder för att gradvis se till att vår verksamhet och produktion blir mer hållbar.

Från början av 2021 produceras alla Estikos förpackningslösningar med hjälp av förnybar energi. Vad mer – nästan 10% av den gröna elen kommer från solparken på taket i våra produktionsbyggnader. Resten av elen, som tidigare kommit från fossila bränslen, täcks av köpt förnybar energi. Tack vare dessa utvalda alternativ kan vi spara mer än 4000 ton koldioxid per år. Detta skapar grunden för en mer hållbar framtid och produktion för oss och samhället som helhet.

Enligt Kristo Seli, VD för Estiko Group, var installationen av solpaneler på gruppens olika objekt ett medvetet steg mot en renare miljö. ”Miljöfrågor blir allt viktigare över hela världen, och Estiko kan inte vara en åskådare”, säger Seli. Idag har Estiko Energia (Energy) byggt mer än 13 solkraftverk över hela Estland, som tillhandahåller förnybar energi till både koncernens egna anläggningar och andra användare.

Förutom introduktionen av grön energi är tillämpning och återanvändning av smart teknik också viktigt i Estikos produktion. Bland andra innovationer är ventilationssystemen i hela byggnaden täckta med värmeväxlare; belysning ersätts med ekonomisk LED-teknik, och uteluftstemperatur används för att kyla tekniskt vatten. För att förlänga livslängden för olika material och bidra till cirkulär ekonomi leder vi mer än 95% av allt avfall som genereras i produktionsprocesser till sortering och återvinning. Dessutom utvecklar vi kontinuerligt hållbara och tunnare förpackningslösningar som ger nödvändigt skydd till innehållet och bidrar till en renare miljö.

Tillsammans med Estiko Group har vi förklarat år 2021 som år för gröna åtgärder som syftar till att ägna ännu mer uppmärksamhet åt hållbara lösningar och minska vårt koldioxidavtryck. Under året kommer koncernens hållbarhetsstrategi att slutföras, vilket ger hela koncernen långsiktiga gröna mål och en tydlig vision för framtiden.

Läs mer om vårt utbud av långsiktigt hållbara material.

Registrera för nyhetsbrevet
Kontakta oss