Nyheter
14. maj 2024
Hållbarhet
ISCC
ISO 9001

Estiko upprätthåller kvalitetsstandarder i ISCC och ISO 9001 förnyelse

Estiko upprätthåller kvalitetsstandarder i ISCC och ISO 9001 förnyelse

Estiko Packaging Solutions, en pålitlig leverantör av flexibla förpackningslösningar, har framgångsrikt klarat de årliga ISCC- och ISO 9001-revisioner. Dessa prestationer visar företagets kontinuerliga engagemang för att upprätthålla de högsta kvalitetsstandarderna för alla dess verksamheter, produkter och tjänster.

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) är en globalt erkänd standard som spelar en avgörande roll för att främja hållbara metoder, skydda miljön och främja ansvarsfulla leveranskedjor på global skala. Granskningen, som genomförs en gång om året av en oberoende tredje part, utvärderar efterlevnaden av ISCC-standarder. Den undersöker alla aspekter från procedurer till dokumentation, säkerhetsprotokoll och kvalitetskontroll samt massbalansberäkning. Att säkra den högsta poängen innebär att Estiko Packaging Solution inte bara uppfyllde utan även överträffade kriterierna, vilket gör det möjligt för företaget att leverera förpackningar gjorda av både förnybara råvaror och kemiskt återvunnet plastavfall inom EU-marknaderna, vilket också stöder övergången till cirkulär ekonomi.

Förutom hållbar film kan Estiko Packaging Solutions nu även tillhandahålla förpackningar, såsom doybags och ståpåsar under ISCC Plus-licenssystemet. Denna expansion är inte bara i linje med engagemanget för hållbarhet utan visar också den växande efterfrågan på marknaden för miljömässigt ansvarsfulla förpackningsalternativ, vilket stärker företagets position som en pålitlig partner inom hållbara förpackningar.

ISO 9001- standarden är en internationell kvalitetsledningssystemstandard som tillhandahåller specifika krav som förbättrar företagets förmåga att konsekvent leverera produkter och tjänster som möter kundernas krav. Estiko Packaging Solutions har innehaft kvalitetscertifieringen sedan 2004. Årets omcertifieringsrevision genomfördes av DNV, som lyfte fram företagets konsekventa ansträngningar för att minska klimatpåverkan och CO2-avtryck.

”Att klara båda revisionerna med glans är ett anmärkningsvärt bevis på vårt teams engagemang för spetskompetens och att leverera hållbara förpackningslösningar i toppklass till våra partners. Dessa fantastiska resultat ger stort förtroende i våra valda riktningar och säkerställer att våra uppsatta mål uppnås”, kommenterar Hassar Jurs, inköps- och kvalitetschef på Estiko Packaging Solutions. ”Samtidigt påpekar detta också vårt betydande bidrag till miljömässig hållbarhet,” tillade Jurs.

Läs mer om vårt engagemang för kvalitet och uppnådda certifieringar .

Registrera för nyhetsbrevet
Kontakta oss