Uudised
14. mai 2024
ISCC
ISO 9001
Jätkusuutlikkus

Estiko-Plastar pälvis taas tunnustust kõrgete kvaliteedistandardite eest

Estiko-Plastar pälvis taas tunnustust kõrgete kvaliteedistandardite eest

Paindlike ja innovaatiliste pakendilahenduste pakkuja Estiko-Plastar on taas läbinud edukalt korralised ISCC ja ISO 9001 auditid, olles tunnustatud suurepärase kvaliteedi ning jätkuvalt kõrge usaldusväärsuse eest. Antud saavutused kuvavad ettevõtte kindlat pühendumust kõige kõrgematele kvaliteedistandarditele kõigis oma tegevustes, pakutavates toodetes ning teenustes.

International Sustainability and Carbon Certification ehk ISCC standard on ülemaailmselt tunnustatud standard, mängides olulist rolli kestlike praktikate edendamisel, keskkonna kaitsmisel ning vastutustundlike tarneahelate arendamisel. Audit viiakse korraliselt läbi üks kord aastas kolmanda osapoole poolt, tagades süsteemi läbipaistvuse ning ISCC standarditele vastavuse. Tänavu viis auditi läbi Northern Certification Services, analüüsides auditi käigus kõiki ettevõttes toimivaid protsesse alates sätestatud protseduuridest ja dokumentatsioonist kuni ohutuse tagamise ning kvaliteedikontrollini. Lisaks jälgiti massi tasakaalu printsiibi arvutuskäike, millel kogu ISCC süsteem seisneb.

Suurepärase tulemusega läbitud audit näitab, et Estiko pakenditootmine vastab endiselt toiduainetööstustes nõutud kvaliteedistandarditele, võimaldades ettevõttel tarnida nii taastuvast toormest kui keemiliselt taas ringlusesse võetud plastijäätmetest tehtud pakendeid EL-i turgudele, toetades nii üleminekut ringmajandusele.

Lisaks jätkusuutlikutele kilematerjalidele saab Estiko-Plastar ISCC litsentsiskeemi raames nüüd pakkuda ka pakendeid ja püstiseisvaid doybag-kotte. Antud laiendus võimaldab täita järjest kasvavat nõudlust keskkonnasõbralike pakendite järele, ühtides ka ettevõtte enda kestliku vaatega ja tugevdades ettevõtte positsiooni turul.

ISO 9001 on rahvusvaheline standard, mille eesmärgiks on määrata ettevõtte kvaliteedijuhtimise vastavust standardi nõuetele. Estiko-Plastar omab vastavat kvaliteeditunnust juba 2004. aastast. Tänavuse resertifitseerimisauditi viis läbi DNV, kes tõi muuhulgas positiivse tähelepanekuna välja ettevõtte järjepidevad pingutused kliimamõju ning CO2 jalajälje vähendamiseks.

Estiko-Plastari ostu- ja kvaliteedijuht Hassar Jursi sõnul annab suurepärase tulemuse saavutamine mõlema auditi puhul suurt kindlust, et valitud suunad on olnud õiged ning tagavad püstitatud eesmärkideni jõudmise. „Ühtlasi on see ka meiepoolne oluline panus keskkonnasäästlikuse suunal,“ lisas Jurs.

Loe lähemalt meie kvaliteedi- ning keskkonnaalaste juhtpõhimõtete kohta.

LIITU UUDISKIRJAGA
Võta ühendust