Nyheter
26. juni 2024
Förpackningar
Hållbarhet
RecyClass

Estiko ansluter sig till RecyClass för att främja hållbarhet

Estiko ansluter sig till RecyClass för att främja hållbarhet

Den flexibla förpackningsleverantören Estiko Packaging Solutions har blivit medlem i det tvärindustriella initiativet RecyClass för att ytterligare lyfta fram dess engagemang för långsiktig hållbarhet och ansvarsfull förpackningspraxis.

RecyClass är ett omfattande initiativ som främjar övergången till en cirkulär plastframtid. RecyClass, som förenar intressenter från olika sektorer och globala aktörer som Nestle, P&G och Unilever, avser att främja återvinningsbarheten av plastförpackningar och främja spårbarheten av plastavfall och återvunnet plastinnehåll i Europa.

För att uppnå dessa mål erbjuder RecyClass inte bara certifieringar utan arbetar med att utveckla vetenskapliga testmetoder för innovativa material. Resultaten är införlivade i Design for Recycling Guidelines och det kostnadsfria RecyClass Online Tool, som hjälper tillverkare och användare av plastförpackningar att bedöma deras förpackningars återvinningsbarhet, samt ger praktiska riktlinjer för förbättring.

”Samarbete är viktigt för att möta de utmaningar som förändras i regelverk och efterfrågan på mer miljövänliga produkter”, betonade Meelis Jürgens, VD för Estiko Packaging Solutions. ”Genom att aktivt samarbeta med framtidstänkande föreningar som RecyClass kan vi dela värdefull expertis och driva innovation inom förpackningar. Denna kunskap gör det möjligt för oss att vidareutbilda våra kunder och tillsammans arbeta för att skapa mer cirkulära lösningar”, tillade Jürgens.

Estiko Packaging Solutions fortsätter att tillhandahålla flexibla förpackningslösningar för livsmedel och andra industrier med hållbarhet i åtanke. Lär dig mer om Estikos förpackningsalternativ och vår strategi för att uppnå cirkularitet.

Registrera för nyhetsbrevet
Kontakta oss