Artiklar
13. juni 2022
Förpackningar
VMI

Orkla Eesti ökar produktionseffektiviteten med Estikos VMI

Orkla Eesti ökar produktions- effektiviteten med Estikos VMI

Logistikkostnaderna utgör en stor del av de totala kostnaderna i internationella affärer. Det är viktigt att bygga upp och upprätthålla strategiskt samarbete med våra partners för att öka konkurrensfördelar och effektivitet. Som ledande förpackningstillverkare i de baltiska länderna och Skandinavien, är Estiko ett av de företag i Estland som erbjuder en VMI-lösning (Vendor Managed Inventory).

VMI eller Vendor Managed Inventory är en samarbetsform som till stor del bygger på transparens och öppenhet mellan köparen och leverantören. Köparen informerar regelbundet om sina produktionsplaner och lageruppgifter. Detta ger leverantören en överblick över efterfrågan och möjlighet att fatta självständiga beslut om leveranser. Detta ger då möjligheten att säkerställa en stabil tillgång till varor och kontinuerlig försörjning till kund. Dessutom har kunden möjlighet att hålla ett buffertlager hos leverantören, vilket ger kortare leveranstider och möjlighet att reagera operativt på förändrade marknadsförhållanden.

Elektroniskt datautbyte och ett stabilt IT-stödsystem är avgörande för att lösningen ska fungera.

Ett bra exempel på ett effektivt VMI-samarbete är Estikos mångåriga kund Orkla Eesti, vars välkända godis, snacks och choklad är älskat av många estländare. Det är därför ännu viktigare för Orkla Eesti att säkerställa ett lager av förpackningar och förpackningslösningar för dessa livsmedelsgrupper. Det är precis vad VMI gör.

”Det sortiment som vi köper från Estiko är ganska stort, ca 300 olika material, och det skulle vara väldigt arbetsintensivt att hantera lagret manuellt. Därför är VMI ett bra möjlighet för oss att minska arbetsbördan och ge vår förpackningstillverkare Estiko en mycket tydligare uppfattning om hur inköp av material och produktion kan planeras bättre. VMI-lösningen visade sig vara särskilt användbar i dagens förpackningsmaterial-krisen, där det är oerhört viktigt att se framtida behov på lång sikt när man fattar inköpsbeslut”, säger Peeter Kibe, inköpschef på Orkla Eesti.

I exemplet med samarbetet mellan Estiko och Orkla Eesti sker ett automatiskt datautbyte mellan de två företagen, vilket innebär att företagets Orkla Eesti produktionsplan och lagernivåer når förpackningstillverkaren. Det är sedan Estikos uppdrag att se till att lagren aldrig sjunker under den överenskomna nivån. Vid lagerminskning kan Estiko skicka en tilläggsbeställning i företagets Orkla Eesti lager och se till att de lovade lagernivåerna uppfylls genom att leverera förpackningar och material i tid.

”VMI ger tillverkaren möjlighet att optimera produktionsvolymerna och därigenom öka effektiviteten och ge kunden det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris. När vi hjälper till att hantera kundens lager, får kunden tid för andra värdeskapande aktiviteter”, säger Meelis Jürgens, chef för Estiko-Plastar.

Även om systemet ännu inte är fullt fungerande på grund av ett antal olika förpackningsprojekt, bedömer Kibe att inköpsspecialisternas arbete hos Orkla Eesti redan har optimerats avsevärt och han är mycket nöjd med VMI-tjänsten. ”Tidpunkten för införandet av VMI har varit mycket bra från vårt perspektiv och de nödvändiga förpackningsmaterialen har varit lätt tillgängliga för produktionen. Vi hoppas kunna införa systemet fullt ut i slutet av 2022”, säger Kibe.

Om du vill implementera VMI-systemet i dina förpackningslösningar kontakta gärna våra specialister.

Registrera för nyhetsbrevet
Kontakta oss