Artiklar
18. juni 2024
Förpackningar
Hållbarhet
Site Zero

Från avfall till resurs: hur Sveriges Site Zero förvandlar plastförpackningar

Från avfall till resurs: hur Sveriges Site Zero förvandlar plastförpackningar

Återvinning av plastförpackningar innebär många utmaningar. Ändå har Sverige, hem till världens största återvinningsanläggning Site Zero, vuxit fram som ledande inom området för sin återvinningseffektivitet och innovativa tillvägagångssätt.

Nyligen fick den flexibla förpackningsleverantören Estiko möjlighet att besöka denna banbrytande anläggning och tog med sig sina svenska partners för att utforska platsen på egen hand. Besöket gav ett värdefullt perspektiv på den spjutspetsteknik som används och en djupare förståelse för de tillgängliga alternativen för återvinning av plastförpackningar. I den här artikeln kommer vi att dela med oss av insikterna från vårt besök och erbjuda vägledning för producenter som också vill byta till mer hållbara lösningar i jämförelse med de plastförpackningar som de använder idag.

Utmaningar med att återvinna plastförpackningar

Ett av de största hindren för återvinning av plastförpackningar ligger i förpackningarnas sammansättning. För många livsmedel är förpackningarna tillverkade av en kombination av material, som plastbelagt papper eller en blandning av olika plaster, vilket gör dem svåra att separera under återvinningsprocessen. Denna komplexitet resulterar ofta i lägre återvinningsgrader och högre bearbetningskostnader.

Dålig eller bristande märkning på förpackningen skapar också förvirring och ineffektivitet. Konsumenter kämpar ofta för att avgöra vilka material som är återvinningsbara eller hur de ska behandla överblivna förpackningar, vilket leder till felaktig kassering. Detta sänker också andelen återvunnet (PCR) material som finns på marknaden. 

Svenska lösningar för att övervinna utmaningar 

Den svenska återvinningsanläggningen Site Zero, belägen i Motala, är den största och mest tekniskt avancerade plaståtervinningsanläggningen i världen. Sedan invigningen 2018 har anläggningen legat i framkant när det gäller återvinningsinnovation, vilket möjliggör ansvarsfull hantering av 12 olika typer av plast från skandinaviska hushåll. Med en kapacitet på 200 000 ton per år sticker Site Zero ut med avancerad sorteringsteknik, såsom infraröda skannrar och AI-baserade automatiserade sorteringslinjer för att exakt separera blandat avfall i flera fraktioner, inklusive PP, HDPE, LDPE och PET-flaskor, både transparenta och färgad. 

Med en imponerande effektivitet på upp till 95 % har anläggningen betraktats som ”en game changer” av experter, vilket underlättar en övergång till cirkulär ekonomi. Denna höga effektivitetsnivå förbättrar inte bara den övergripande återvinningsprocessen utan minskar också avfall och sparar resurser, vilket sätter en ny standard för återvinningspraxis globalt. Till 2025 siktar företaget också på att slutföra plasttvätt- och pelletiseringsprocessen, vilket möjliggör ett komplett cirkulärt plastflöde i Sverige. 

Med tanke på de ambitiösa EU-omfattande målen, att en förpackning skall innehålla 10 % återvunnet material i livsmedels- och medicinska förpackningar och 35 % i icke-kontaktkänsliga förpackningar senast 2030, är det uppenbart att ytterligare faciliteter skulle behövas för att uppnå de uppsatta målen. Men Site Zero exemplifierar hur avancerade återvinningsanläggningar kan stödja lagstiftningsmål och driva på branschövergripande förändringar.

Designa för återvinning 

Även om den förbättrade sorteringsanläggningen kommer att öka plaståtervinningen i Sverige, beror dess framgång inte bara på tekniska framsteg utan också på konsumenter, tillverkare och förpackningsleverantörer. Effektivt samarbete mellan alla parter är avgörande för att maximera återvinningsgraden och skapa en verkligt cirkulär ekonomi.

En möjlig lösning för att förbättra återvinningsbarheten ur livsmedelsproducenternas perspektiv är att förenkla förpackningsmaterial genom att välja förpackningar i ett enda material och minska filmtjockleken, även känd som downgauging, när det är möjligt. Design för återvinning gör det lättare för återvinningsanläggningar att bearbeta materialen effektivt samtidigt som den minskar mängden avfall som behöver behandlas. Att prioritera övergången till monomaterial är också i linje med kommande EU-förpackningskrav. 

Att använda en mindre-är-mer metod när det gäller tryck är också ett utmärkt sätt att arbeta. Genom att begränsa trycket på förpackningar och minska mängden av bläck som används, förbättras kvaliteten på återvunnet material. För optimala resultat är det bäst att välja transparenta eller vita material, eftersom de är lätta att upptäcka under NIR-teknik.

Att implementera tydliga och konsekventa återvinningsetiketter på förpackningar kan dessutom vägleda konsumenterna i korrekta kasseringsmetoder. Att införliva tydliga instruktioner och symboler på förpackningen kan avsevärt minska förvirringen i återvinningsflödet, vilket resulterar i korrekt sortering och större bekvämlighet för konsumenterna. Rättmärkning skapar också ett perfekt tillfälle att öka medvetenheten om ditt eget hållbara förhållningssätt.

Relaterad artikel: Estiko hållbarhetslogotyper

Sveriges största återvinningsanläggning är ett bra exempel på hur innovativa lösningar kan möta utmaningarna med återvinning. Genom att utnyttja avancerad teknik sätter anläggningen ett riktmärke för globala återvinningsmetoder. Den omfattande förändringen kan dock inte åstadkommas isolerat. Vägen till hållbarhet ligger i samarbete mellan producenter, leverantörer, konsumenter och beslutsfattare. Genom att samarbeta och designa för återvinning kan vi tillsammans omvandla utmaningar till positiv förändring och driva en verkligt cirkulär ekonomi.

Estikos portfölj av hållbara förpackningslösningar är utformad för att möta de föränderliga behoven hos medvetna konsumenter. Designat med hållbarhet i åtanke, vårt mångsidiga sortiment är noggrant utformat för att passa dina produkters specifika behov utan att kompromissa med säkerhet och kvalitet. 

Lär dig mer om Estikos lösningar och kontakta våra förpackningsexperter för att hitta en lämplig hållbar lösning för dina produkter. 

Registrera för nyhetsbrevet
Kontakta oss