Nyheter
25. januari 2024
Estiko Group

Estiko Group välkomnar kulturåret

Estiko Group välkomnar kulturåret

Med det nya året fortsätter Estiko Group sin tradition av temaår. I år ligger fokus på att forma kulturen kring och inom organisationen, i likhet med evenemanget i Tartu som europeisk kulturhuvudstad 2024.

”Estikos temaår har alltid varit relaterade till ämnen som för närvarande är aktuella i samhället och som vi anser vara viktiga att belysa”, säger Kristo Seli, VD för Estiko Group. ”Eftersom kultur är ett så brett begrepp och allt som har med det att göra inte får plats under ett år, fokuserar vi på de viktigaste traditionella kulturområdena under Estikos kulturår, såsom teater, musik, film, konst och litteratur. Vi uppmärksammar också organisationskulturen”, tillade Seli.

Förra året  genomgick Estiko Group en omprofilering, där de olika affärsområdena konsoliderades under ett tak och varumärkets essens, visuella identitet och strategi uppdaterades. I år planerar koncernen att gradvis implementera sitt nya ansikte och strategi för att nå alla anställda, partners och medborgare. Nyligen höll Estiko Group också sin första Group Values Day, som samlade alla anställda för att diskutera och upprätthålla gemensamma värderingar i den dagliga verksamheten. ”Vårt mål i Estiko Group är att erbjuda ett liknande tillvägagångssätt, service och kvalitet i alla företag, oavsett bransch. Så att namnet Estiko förknippas med tillförlitlighet och överlägsen kvalitet”, kommenterade Seli.

Traditionen med temaår började i Estiko 2021 och ger både anställda och den breda allmänheten mångsidiga möjligheter att under hela året utveckla sig själva och tillbringa tid tillsammans genom evenemang och utbildningar. Tidigare år har gruppen fokuserat på bland annat miljöåtgärder, hälsofrämjande och kunskapsinhämtning.

Registrera för nyhetsbrevet
Kontakta oss