Nyheter
30. mars 2021
Förpackningar
Hållbarhet

Estiko presenterar helt nya logotyper för hållbara paket

Estiko presenterar helt nya logotyper för hållbara paket

I dagens värld är långsiktig hållbarhet framtiden. För att lyfta fram ansträngningarna du som producent gör för att arbeta med långsiktigt hållbara förpackningslösningar är vi verkligen glada att presentera våra helt nya anpassningsbara hållbarhetslogotyper.

Med dessa logotyper kan du återspegla dina hållbara materialval till slutkonsumenterna utan att göra några kompromisser med förpackningens design. Följande logotyper kan anpassas efter dina behov, så att du kan lägga till ditt företags eller varumärkesnamn och använda dem på förpackningar gjorda av vårt material.

Produkterna märkta med den återvinningsbara logotypen tillverkas utan blandade material. Logotypen kan appliceras både på laminerade filmer i mono och singelmaterial, vi kan använda speciellt lim. Tack vare dessa förändringar kan dessa produkter återvinnas till 100%. Sorteringen av materialet i denna förpackning beror på de landsspecifika reglerna och återvinningsföretagets policy.

Produkter märkta med PCR-logotypen innehåller återanvänt material efter konsumentledet (PCR). Detta innebär att vi i dessa förpackningar använder material tillverkat av plastavfall från slutkonsumenter (t.ex. hushåll). Plastavfall förvandlas sedan tillbaka till användbart plastmaterial genom pyrolys. Genom att använda PCR kan du minska användningen av jungfrulig plast, fossila bränslen och bidra till att skapa en cirkulär ekonomi. Du kan också använda logotypen tillsammans med ISCC-certifierade PCR-material.

Produkterna märkta med PIR-logotypen innehåller postindustriellt återvunnet material (PIR). Detta innebär att industrimaterialavfallet förvandlas till användbart plastmaterial av förpackningsproducenten. Genom att använda PIR kan du minska behovet av fossilbaserade material och tillhandahålla mer hållbara lösningar utan att kompromissa med produktkvaliteten.

Logotypen för förnybart innehåll är för förpackningar som härrör från förnybara råvaror, såsom sockerrör eller spilloljor från träindustrin (tallolja). Genom att använda förnyelsebara förpackningar kan du redovisa på dina förpackningar hur mycket koldioxidutsläpp som minskas jämfört med fossilbaserade material. Du kan också använda logotypen tillsammans med ISCC-certifierade förnybara material eller I’m green-material.

Alla dessa hållbarhetslogotyper kan anpassas efter dina behov. För mer information om hur du implementerar dessa logotyper till dina produkter, vänligen kontakta din kontakt hos Estiko.

Registrera för nyhetsbrevet
Kontakta oss