Uudised
30. märts 2021
Jätkusuutlikkus
Pakendid

Estiko esitleb uhiuusi logosid jätkusuutlike pakendite tähistamiseks

Estiko esitleb uhiuusi logosid jätkusuutlike pakendite tähistamiseks

Jätkusuutlikkus on tuleviku võti. Et rõhutada Teie panust keskkonnasõbralikumate toodete ja pakendite loomisel, on meil rõõm esitleda Teile meie uhiuusi kohandatavaid jätkusuutlikkuse logosid.

Nende logode abil saate oma keskkonnasõbralike materjalide valikuid kajastada ka tarbijatele, tegemata samal ajal ühtki järeleandmist pakendi disainis ning atraktiivsuses. Antud logod on kohandatavad vastavalt Teie soovidele, võimaldades lisada Teie ettevõtte või kaubamärgi nime ning kasutada neid meie toodetud materjalidest toodetud pakenditel.

Fully Recyclable logoga tooted on valmistatud kasutades vaid üht liiki materjale. Märgist on võimalik lisada nii monokiledele kui ühest materjalist valmistatud laminaatidele, võimaldades kasutada lisaks ka erilist taastöödeldavat liimi. Seeläbi on pakend täielikult taastöödeldav – materjali sorteerimine sõltub vaid riigipõhistest regulatsioonidest ning taaskäitlusettevõtte nõuetest.

Tooted, mis on märgitud PCR logoga, koosnevad ümbertöödeldud materjalidest. See tähendab, et lõpptarbija poolt juba kasutatud jäätmed on uuesti käitlusesse suunatud. PCR materjale kasutades aitate Te vähendada nii fossiilsetel allikatel põhinevate materjalide kasutamist kui ka panustada ringmajandusse ning puhtama keskkonna loomisesse. Antud logo on võimalik lisada ka ISCC poolt sertifitseeritud PCR materjale kasutades.

PIR logo sobib pakenditele, mis sisaldavad ringlusesse võetud tööstusjäätmeid. See tähendab, et Estiko pakendite valmistamisel tekkivad jäätmed suunatakse meie poolt taaskäitlusesse, millest valmistame juba uued materjalid. PIR materjalide abil saate vähendada fosiilpõhiste ressursside vajadust ning pakkuda jätkusuutlikumaid lahendusi, tegemata samal ajal ühtki järeleandmist toote kvaliteedis.

Renewable Content logoga tooted esitlevad pakendeid, mis sisaldavad vaid taastuvatest toormetest saadud materjale – näiteks suhkruroogu või tselluloosi tootmisel tekkivad õlisid. Kasutades taastuvatel ressurssidel loodud materjale, saate vähendada oma CO2 jalajälge ja plastijäätmete hulka ning presenteerida seda ka oma lõpptarbijatele. Antud logo on võimalik oma pakenditele lisada ka I’m Green või ISCC poolt sertifitseeritud taastuvaid materjale kasutades.

Kõik logod on kohandatavad vastavalt Teie soovidele ja vajadustele. Lisainfo ning huvi korral võtke palun ühendust meie müügimeeskonnaga.

LIITU UUDISKIRJAGA
Võta ühendust