Artiklar
2. mars 2023
Förpackningar
Hållbarhet

Designa för återvinning: nyckeln till att skapa en cirkulär ekonomi

Designa för återvinning: nyckeln till att skapa en cirkulär ekonomi

Medan förpackningarnas primära syfte är att skydda de produkter de innehåller, fokuseras det i en mycket större grad på förpackningens miljömässiga egenskaper.

Enligt den estniska förpackningsdesignguiden bestäms upp till 80 % av förpackningens fotavtryck i designprocessen. Därför är det avgörande att fatta välgrundade beslut för att skapa en cirkularitet med förpackningen.

Det är här samarbetet mellan producenter och förpackningsleverantörer kommer in i bilden, som säkerställer att principerna för cirkulär ekonomi implementeras på absolut bästa möjliga sätt.

Design för återvinningsbarhet

Den traditionella avfallshierarkin bygger på tre pelare: reducera, återanvända och återvinna. För att skapa en verklig cirkulär ekonomi har vi i Estiko lagt till ytterligare ett R till denna formel – förnya. Detta skapar också en användning av förnybara resurser och vårt engagemang för hållbarhet genomsyras i alla åtgärder vi gör.

För att förverkliga våra ambitioner arbetar vi nära våra kunder för att tillsammans hitta det bästa tillvägagångssättet för kunders produkter. Ett bra exempel på ett sådant samarbete är tex hållbarhets gransknings tjänst som gör det möjligt för oss att granska våra kunders nuvarande förpackningsmaterial och föreslå lösningar för att skapa cirkularitet enligt samma principer.

Beroende på produktens egenskaper kan vi ge följande förslag för att bättre förbereda för återvinning och för att uppmuntra korrekt sortering av förpackningar:

Använd minsta mängd material samtidigt som produktens egenskaper bevaras

Medan förpackningars primära syfte är att skydda varor mot yttre faktorer och förenkla transporter, hjälper en optimering av hur ett eller flera material kan användas för att spara på våra resurser och skapa mindre avfall. Ett sätt att uppnå detta är genom att tex minska tjockleken på filmen och därmed också vikten på förpackningen. På grund av detta kan vi göra ”mindre till mer” och på samma gång maximera effektiviteten i materialet utan att kompromissa med dess egenskaper. Vi kan ocksp genom våra sammarbets partners utföra hållbarhetstest för att analysera förpackningens funktion efter en justering.

Se till att materialet används igen

För att minska på avfallet och undvika engångsförpackningar är design för hållbarhet nyckeln till att skapa cirkuläritet. Ett bra exempel på detta är tex att byta till påfyllningsbara påslösningar eller välja återförslutningsbara förpackningar som kan användas upprepade gånger samtidigt som innehållet hålls fräscht.

Eftersom vi är certifierade av ISCC kan vi också öka användningen av förnybart eller återvunnet (PCR) innehåll i dina förpackningar. Med stöd av en oberoende tredje part skapar detta också ett sätt att återanvända avfall som annars skulle hamna på deponier eller gå till förbränning.

Byte till monolösningar

Enstaka material, såsom PP, PE eller PET, är mycket lättare att återvinna i nuvarande återvinningsströmmar. Genom att begränsa kompositer och antalet material som används kan vi säkerställa att mer flexibla förpackningar kommer att återanvändas. Att välja monomaterial är också ett av de viktigaste sätten att nå de mål som blivit fastställt av EU:s förpackningsförordningar. Dessa syftar bland annat till att företag ska ansluta sig till modellen för cirkulär ekonomi och göra all plast återvinningsbar till 2030.

Informera kunder om återvinningsmöjligheten av förpackningen

Konsumenterna spelar en nyckelroll för att se till att förpackningarna sorteras korrekt. Det är här tydliga, enkla och exakta återvinningsinstruktioner på förpackningen kommer till användning. Att tex lägga till en tydlig och enkel etikett, info ruta eller guide på förpackningar skapar också en bra möjlighet att belysa ditt engagemang för hållbarhet och öka medvetenheten om hur just du arbetar med detta.

För att visa just dina hållbara värden har vi på Estiko skapat hållbara logotyper som lyfter fram användningen av förnybara eller återvinningsbara material i dina förpackningar.

För att möta dina höga ambitioner inom hållbarhet kan vi erbjuda hållbara materialalternativ till nästan alla förpackningstyper och kategorier. Tillsammans med din produkts specifika egenskap och vårt kunnande kan vi tillsammans skapa morgondagens förpackningar och gå i bräschen för en mer cirkulär ekonomi.

Ta kontakt med våra experter idag för att hjälpa till att inkludera cirkulära designprinciperna i just din förpackning.

Registrera för nyhetsbrevet
Kontakta oss