Artiklid
2. märts 2023
Jätkusuutlikkus
Pakendid

Ringmajandus algab pakendite paremast disainist

Ringmajandus algab pakendite paremast disainist

Kuigi pakendite peamine eesmärk on kaitsta toodet ning seda säilitada, muutub järjest olulisemaks ka nende keskkonnasõbralikkus ja taaskasutatavus.

Hiljuti Rohetiigri ja Keskkonnaministeeriumi koostöös valminud Eesti pakendite disainijuhendi järgi määratakse kuni 80% pakendi jalajäljest just disainiprotsessis. Seetõttu on oluline langetada teadlikke otsused juba disainiprotsessis, et ringmajanduse põhimõtteid võimalikult hästi rakendada. Võtmeks teadlike otsuste langetamisel on tootjate ja pakenditarnijate tihe koostöö.

Ringlussevõttu toetav disain

Traditsiooniline jäätmehierahia põhineb kolmel sambal: vähenda, taaskasuta ja töötle ümber (inglise keeles reduce, reuse, recycle). Et ringmajandust edendada, oleme meie Estikos lisanud neile juurde veel ühe lüli – renew ehk taastuva toorme kasutamise.

Oma jätkusuutlikkuse ambitsioonide elluviimiseks teeme tihedat koostööd partnerite, teadusasutuste ja klientidega, et leida meie partnerite toodetele parim jätkusuutlik lähenemisviis. Üheks heaks näiteks taolisest koostööst on jätkusuutlikkuse auditi teenus, mis võimaldab uurida meie partnerite praeguseid pakendistruktuure ning teha ettepanekuid nende muutmiseks viisil, mis vastaks ringmajanduse põhimõtetele.

Sõltuvalt toote omadustest saame jätkusuutlikkuse auditi jooksul teha järgmisi soovitusi materjalide valikul ning ringlussevõttu toetava pakendi disaini loomiseks:

Materjalide kasutuse optimeerimine

Ülepakendamise ja materjalide kasutamise vähendamine aitab otseselt ressursse säästa ning pakendijäätmete hulka langetada. Kuivõrd toiduainetööstuses on toiduohutuse tagamine peamine eesmärk, mistõttu ei saa plastpakenditest üle ega ümber, on toidupakendite jätkusuutlikumaks muutmise võti materjalide õhemaks muutmisel. Läbi kile paksuse vähendamise saame langetada ka toote kaalu, mis aitab kaupa otstarbekamalt transportida ning käsitseda, säilitades samal ajal kõik tootele vajalikud omadused. Et hinnata toidu kvaliteedi stabiilsust õhemaks mineku järgselt, pakume oma klientidele ka kiirendatud säilivuskatsete teostamist.

Pakendite kasutusaja pikendamine

Et vähendada ühekordsete pakendite hulka, on disainiprotsessis oluline läbi mõelda, kuidas pakendit võimalikult kaua kasutada. Siin tuleb toidutööstusele appi lasertehnoloogia, mis võimaldab lisaks tarbija kasutusmugavuse tõstmisele hoida tooteid värskena ning vähendada seeläbi toidu raiskamist. Järjest populaarsemaks on muutumas ka uued õhemad pakkelahendused nagu SUP kotid, mis pakuvad lisaks taassuletavusele ka olulist materjali kokkuhoidu.

Olles pärjatud ISCC sertifikaadiga, saame oma klientidele pakkuda ka nii taastuva kui tarbijajärgselt ringlusesse võetud (PCR) materjalide kasutamise suurendamist nende pakendites. See loob võimaluse anda pakendijäätmetele uus elu ning täita jätkusuutlikkuse eesmärke.

Kergesti ringlussevõetavate materjalide eelistamine

Et pakendeid oleks võimalikult lihtne taaskäidelda, on oluline vähendada erinevate komposiitmaterjalide kasutamist ning liikuda ühest materjalist valmistatud lahenduste ehk monopakendite poole. Kuivõrd jäätmekäitluse protsessis pole täna võimalik erinevaid plastikihte üksteisest eemaldada, jõuavad paljud pakendid pärast sorteerimist energiasse. Läbi targa disaini ja ühetaoliste materjalide nagu PP, PE või PET kasutamise saame tagada pakendite parema taaskasutamise. Lisaks on monomaterjalidele üleminek üheks peamiseks viisiks täita EL’i poolt seatud eesmärki muuta kõik EL’i turul olevad pakendid 2030. aastaks ringlusessevõetavaks.

Tarbijate teavitamine

Pakendite sorteerimisel ja taaskasutusse suunamisel mängivad võtmerolli tarbijad. Seetõttu on oluline, et pakendil on selged viidad ja märgised, mis näitavad, kuidas pakendiga peale tarbimist ringi käia. Lisaks annab märgistuse lisamine brändile võimaluse tõsta oma klientide teadlikkust ettevõtte kestliku äritegevuse põhimõtetest.

Et peegeldada oma keskkonnasõbralikke pakendivalikuid lõpptarbijatele, oleme Estikos toonud turule oma jätkusuutlikkuse logod. Ettevõtetel on võimalik valida viie erineva logo vahel, mis peegeldavad näiteks taastuvate või taaskasutatud (PCR) materjalide kasutamist pakendites.

Et täita meie klientide seatud jätkusuutlikkuse eesmärke, saame Estikos pakkuda loodussõbralikumaid alternatiive pea igale pakenditüübile ja -kategooriale. Koos toote spetsiifiliste vajaduste ning meie ekspertide kogemustega saame ühiselt töötada välja tuleviku pakendid, mis täidavad nii seatud eesmärke kui klientide kõrgendatud ootusi.

Võtke meiega ühendust, et astuda juba täna samm keskkonnasõbralikumate pakendite poole.

LIITU UUDISKIRJAGA
Võta ühendust