Nyheter
3. januari 2023
Estiko Group

Estiko Group välkomnar kunskapens år

Estiko Group välkomnar Kunskapens år

I Estiko Group fortsätter traditionen med temaår, det vill säga att uppmärksamma ett specifikt område och utvecklas både som individer och som företag. År 2023 markerar början av kunskapens år i Estiko-gruppen.

Under kunskapens år är gruppens aktiviteter uppdelade i tre delar. Under årets första del läggs det fokus på finansiell kunskap. Från maj till augusti kommer sedan gruppen att starta aktiviteter relaterade till kunskap och det lärande som behövs för att ta hand om sig själv. Året avslutas med ämnena digital kunskap som är avgörande för att lyckas och vara säker i dagens digitala värld.

Traditionen med Estiko Groups temaår började 2021 med lanseringen av året med hållbara aktiviteter. ”Sedan början av vårt första temaår har vi försökt uppmärksamma områden som är viktiga för oss alla och för att ta mer värdebaserade och medvetna val både som individer och som företag”, säger Kristo Seli, VD för Estiko Group. ”Med ett temaår fokuserar vi på ett visst ämne, granskar det på djupet och tar med oss ​​alla färdigheter och kunskaper som vi lär under året. Det betyder att året för hållbara aktiviteter och året för hälsa fortfarande förs vidare i vårt tankesätt, och våra beslut måste vara i linje med dem”, tillägger Seli.

Som en del av kunskapens år kommer flera olika gemensamma evenemang, föreläsningar och utbildningar att arrangeras för hela Estikokoncernen. Bland annat planeras gemensamma överlevnadskurser i skogen i samarbete med Estonian Defence League. ”Jag tror starkt på att alla våra joint ventures kommer att bli värdefulla investeringar i oss själva”, kommenterar Seli.

Registrera för nyhetsbrevet
Kontakta oss