Artiklid
18. juuni 2024
Jätkusuutlikkus
Pakendid
Site Zero

Jäätmed kullaks: kuidas Rootsi pakendid taas ringlusesse suunab

Jäätmed kullaks: kuidas Rootsi pakendid taas ringlusesse suunab

Euroopas seisab jäätmete ringmajanduse loomine silmitsi suurte väljakutsetega. Teiste hulgas paistab eredalt silma aga Rootsi, kes on oma Site Zero-nimelise sorteerimisjaamaga tõusnud maailma suurimaks pakendiringluse innovatsiooni eestvedajaks.

Hiljuti avanes innovaatiliste pakendilahenduste tarnijana tuntud Estiko-Plastaril harukordne võimalus tehast oma silmaga näha ning kutsuda ka oma Rootsi toiduainetööstuste partnereid tehast külastama. Külastus andis hea ülevaate tehases kasutatavate tehnoloogiate ja võimaluste kohta, kuidas ja milliseid pakendeid täna uuesti ringlusesse suunata saab. Käesolevas artiklis jagame antud külastusest saadud teadmisi, et toetada tootjaid, kes soovivad üle minna jätkusuutlikumatele lahendustele, mis toetaks ka hilisemat pakendite ringlusesse võtmist.

Väljakutsed pakendite ringlusesse suunamisel 

Üks olulisemaid takistusi pakendite käitlemisel seisneb pakendi disainis ja materjalivalikus. Paljude toiduainete pakendid koosnevad tihti mitmete erinevate materjalide kombinatsioonist, kus on kokku liidetud nii erinevad plastid kui näiteks paber ja õhukesed metallikihid. Kuigi turunduslikus vaates on tegu ilusa pakendiga, on taoliseid komposiitmaterjale hiljem üksteisest väga raske eraldada. Lisaks keerukale ringlussevõtule kaasneb komposiitmaterjalidega ka suurem töötlemiskulu, mistõttu ei ole taoliste pakendite kasutamine loodusressursside mõttes kõige otstarbekam samm. 

Väljakutseks on ka vähene või puudulik kommunikatsioon pakenditel. Tarbijatel on sageli raske kindlaks teha, millised materjalid on uuesti ringlusesse võetavad või kuidas tuleks pakendit hiljem käsitleda. See omakorda vähendab tarbimisjärgselt ringlusesse võetud ehk post-consumer recycled (PCR) ressursside hulka, mida on võimalik hiljem uuesti ümber töödelda.  

Rootsi lahendused 

Kesk-Rootsi linnakeses Motalas asuv taaskäitlustehas Site Zero on maailma suurim pakendite sorteerimisjaam. Alates selle avamisest 2018. aastal on Site Zero olnud innovatsiooni liider, võimaldades Skandinaavia majapidamistest pärit segajäätmetest välja sorteerida 12 eri liiki plast- ja muid materjale. Võimaldades aastas sorteerida ligi 200 000 tonni pakendijäätmeid, eristub Site Zero teistest oma kõrgtehnoloogiliste lahenduste poolest. Nii on tehas varustatud rohkete infrapunaskannerite ja AI-põhiste automatiseeritud lahendustega, mis võimaldavad segajäätmeid sorteerida täpselt nii näiteks PP, HDPE ja LDPE jäätmeteks ning eraldada üksteisest läbipaisvad ja värvilised PET-pudelid. 

Arvestades tehase muljetavaldavat tõhusust – ligi 95% sisse tulnud jäätmetest on võimalik edukalt sorteerida – on eksperdid nimetatud Site Zero’t murranguliseks ettevõtmiseks, mis hõlbustab üleminekut ringmajandusele. Tänu roheenergia kasutusele aitab tehas lisaks tõhusale pakendite sorteerimisele ka ressursse säästa ning olla suunanäitajaks kogu ülejäänud maailmale. Aastaks 2025 kavatseb ettevõte lõpule viia ka pakendijäätmete pesu ning pelletiseerimise protsessi, luues plastijäätmete täieliku ringlusvoo Rootsi turul. 

Võttes arvesse ambitsioonikaid ELi üleseid eesmärke, mis hõlmavad 55% taaskasutusmäära saavutamist aastaks 2030 ning 10% ulatuses taastöödeldud materjalide lisamist toidu- ja 35% ulatuses tööstuspakenditesse, on ilmne, et seatud eesmärkide saavutamine vajab täiendavate rajatiste ehitamist. Siiski näitab Site Zero ilmekalt, kuidas taolised ettevõtmised saavad toetada seadusandlikke eesmärke ja suunata tööstuseüleseid muutusi. 

Praktilised näpunäited tootjatele 

Kuigi Site Zero näol on kasvanud võimekus erinevaid pakendijäätmeid sorteerida, sõltub ringmajandusele üleminek lisaks tehnoloogilistele edusammudele ka pakendi- ja toidutootjatest ning tarbijatest endist. Efektiivne koostöö kõigi osapoolte vahel on kriitilise tähtsusega, et jäätmeid väärindada ning ringmajandust edendada. 

Et luua keskkonnasõbralik pakend, mida on võimalik ka hiljem ringlusesse võtta, on toidutootjate jaoks üheks parimaks võimaluseks vaadata koostöös pakenditarnijaga üle oma pakendite struktuurid ning neid võimalusel lihtsustada või õhemaks muuta. Kuivõrd pea 80% ulatuses määrab just toote disain selle, millist mõju pakend meie keskkonnale avaldab, on monomaterjalide kasutamine ning koostöö pakendi- ja toidutootja vahel oluliseks võtmeks, mis loob aluse pakendite edukal sorteerimisel ja ringlussevõtul. Lisaks aitab ühetaoliste materjalide kasutamine täita ka ELi peagi jõustuvaid pakendinõudeid. 

“Less is more” mõtteviisi järgimine on mõistlik ka pakendite disaini ja värvivaliku puhul. Hoides pakendil kasutatavate värvide arvu minimaalsena, paraneb ka ümbertöödeldud materjalide kvaliteet ja saagikus. Ringmajanduse seisukohast tasub eelistada läbipaistvat või valget materjali, kuna need on ka NIR-tehnoloogia abil kergesti tuvastatavad ja seega hõlpsalt sorteeritavad. 

Ringlussevõtumäärasid aitab suurendada ka selge märgistus pakenditel, mis annab tarbijale aimu, mida pakendiga peale tarbimist ette võtta ja millisesse konteinerisse see sobib. Läbi sümbolite ja juhiste tuleks pakendi tühjendamine ja liigiti sorteerimine teha tarbija jaoks võimalikult lihtsaks, et julgustada tarbijaid keskkonnasõbralikumalt käituma. Taoliste märgistuse lisamine aitab positiivselt mõjutada ka tootjaid, pakkudes head võimalust tõsta oma tarbijate teadlikkust ettevõtte kestlikust mõtteviisist. 

Samal teemal: Estiko jätkusuutlikkuse logod erinevatele pakenditele

Site Zero on suurepärane näide sellest, kuidas läbi innovatsiooni ja uuenduslike tehnoloogiate kasutuselevõtu pakendijäätmed uuesti väärtuslikeks ressurssideks muuta. Kuigi Rootsi taaskäitlusjaam on seadnud uue standardi pakendiringlusele, on taolise ulatusliku muutuse jaoks ülimalt tähtis, et kõik osapooled alates toidu- ja pakenditootjatest kuni tarbijate ja poliitikakujundajateni teeksid omavahel koostööd. Läbi teadliku ja nutika koostöö saame koos muuta väljakutsed positiivseks muutuseks ning saavutada tõelise ringmajanduse. 

Estiko-Plastari mitmekesine pakendilahenduste valik on loodud vastama tänapäeva tarbijate vajadustele, pakkudes seejuures ideaalselt kaitset ja suurepärast kvaliteeti mitmesugustele erinevatele tootegruppidele. Et leida parim jätkusuutlik lahendus teie tootele, võtke palun ühendust meie pakendiekspertidega

LIITU UUDISKIRJAGA
Võta ühendust