Artiklar
18. mars 2024
Förpackningar
Hållbarhet
ISCC

Vad du behöver veta om återvunna förpackningar

Vad du behöver veta om återvunna förpackningar

I takt med att EU förbereder sig för att genomföra ambitiösa mål som beskrivs i direktivet om förpacknings- och förpackningsavfall (PPWD), blir rollen för återvunnet material (PCR) alltmer avgörande. Dessa material kommer från kasserade hushållsförpackningar och påbörjar en resa, inom cirkulär ekonomin genom sitt resursutnyttjande och att minimera avfall.

Här är det avgörande att förstå skillnaderna mellan mekaniskt och kemiskt återvunna material för att navigera rätt. I den här artikeln utforskar vi skillnaderna mellan dessa två metoder, och förklarar deras respektive roller i hållbar resurshantering och de potentiella PCR-materialen som du kan ha för din förpackning.

Förstå skillnaderna mellan kemisk och mekanisk återvinning

Mekanisk återvinning innebär att plastavfall bearbetas till sekundära råvaror utan att väsentligt förändra materialets kemiska struktur. Denna process bygger på fysiska mekanismer som sortering och fragmentering för att omvandla använt material till råmaterial för tillverkning. Denna metods enkelhet och kostnadseffektivitet gör den lämplig för bearbetning av homogena material, speciellt PE och PP. Men utmaningarna med förorenade eller blandade material och utseende hos de mekaniskt återvunna materialen begränsar dess tillämpbarhet i livsmedelsförpackningar.

Till skillnad från mekanisk återvinning bryter kemisk återvinning ner plast till sin molekylära nivå. Denna process använder ofta olika kemiska reaktioner, såsom depolymerisation eller pyrolys, för att omvandla komplex plast till enklare, mer mångsidiga byggstenar. Dessa block kan sedan användas för att producera nya polymerer eller andra produkter, vilket möjliggör ett äkta återvinningssystem i slutet kretslopp där material kan återvinnas på obestämd tid utan kvalitetsförlust.

Kemiskt återvunna material har egenskaperna som helt nytt eller jungfruligt råvara och är lämpliga för krävande tillämpningar, såsom livsmedelskontakt och medicinska förpackningar, vilket hjälper till att uppnå de föreslagna PCR- målen för EU PPWR.

Minsta återvunnet innehåll i plastförpackningar

Spårbarhet och transparens

För att verkligen gynna dina produkter med mer hållbara förpackningsval och skapa trovärdighet bland konsumenterna måste användningen av återvunnet material vara transparent och spårbart. Det är här massbalansstrategin kommer att spela en stor roll, vilket stöder övergången till att gradvis ersätta fossila material med hållbara alternativ, särskilt inom kemisk återvinning.

Enligt massbalansmetoden blandas certifierade alternativa råvaror och fossila råvaror fysiskt genom komplexa tillverkningssystem. Även om material inte kan separeras fysiskt, hålls de åtskilda med verifierbar certifisering. Huvudprincipen är att säkerställa att de totala ingångarna stämmer överens med utgångarna. Estiko Packaging Solutions är ISCC PLUS-certifierad, vilket innebär att genom att använda detta tillvägagångssätt kan vi spåra och kommunicera användningen av certifierat återvunnet innehåll i våra slutprodukter. I sin tur kan våra partners överföra certifieringen till transparenta och synlig information på sina förpackningar. För livsmedelsförpackningar är detta den bästa och enklaste vägen att gå, vilket gör att varumärken kan ge korrekt information, särskilt med tanke på de nyligen antagna reglerna av EU-parlamentet som syftar till att skydda konsumenter från gröntvätt och vilseledande miljöpåståenden på produkter.

Gör bytet

Även om mekaniska och kemiska återvinningsmetoder erbjuder tydliga fördelar och möter unika utmaningar, utesluter de inte varandra. Faktum är att de kompletterar varandra och tar upp olika aspekter av återvinningen. Genom att utnyttja styrkorna i varje tillvägagångssätt och främja samarbete och innovation kan vi frigöra återvinningens fulla potential och bana väg mot en mer hållbar framtid.

Vårt team av experter kan hjälpa dig att byta mot mer hållbara förpackningslösningar. Våra återvinningsfärdiga förpackningslösningar för livsmedel och icke-livsmedelsapplikationer är tillgängliga med avancerade certifierade återvunna material.

Detta låter väl bra, eller hur? Kontakta vårt säljteam för att se hur användning av återvunnet innehåll kan hjälpa dig att nå just dina hållbarhetsmål.

Registrera för nyhetsbrevet
Kontakta oss