Artiklid
18. märts 2024
ISCC
Jätkusuutlikkus
Pakendid

PCR – mis see on?

PCR – mis see on?

Ajal, mil Euroopa Liit valmistub ellu viima pakendite ja pakendijäätmete direktiivis kirjeldatud ambitsioonikaid eesmärke, muutub tarbimisjärgselt ringlusesse võetud ehk post-consumer recycled (PCR) materjalide roll üha olulisemaks.

Olles valmistatud majapidamises juba kord kasutusel olnud plastpakenditest, aitab PCR materjalide kasutamine vähendada vajadust uute materjalide tootmiseks ning minimeerida jäätmete teket, panustades nii ringmajandusse. Selles kontekstis on oluline mõista erisusi mehhaaniliselt ja keemiliselt ringlusesse võetud materjalide osas, et leida sobiv jätkusuutlik valik teie toodete jaoks.

Mehhaanilise vs keemilise ümbertöötluse erisused

Mehhaaniline ringlussevõtt hõlmab endast plastijäätmete töötlemist sekundaarseteks toormaterjalideks, muutmata seejuures oluliselt materjali keemilist struktuuri. Protsess põhineb füüsikalistel mehhanismidel nagu sorteerimine ja purustamine, et muuta kasutatud materjalid tootmisele sobivateks toormaterjalideks. Antud meetodi lihtsus ja kuluefektiivsus muudavad mehhaaniliselt ümbertöödeldud materjalid sobivaks eelkõige ühetaoliste materjalide taaskasutamiseks, seda eriti PE ja PP puhul. Kuid väljakutsed saastunud või segamaterjalide kasutamisel piiravad mehhaaniliselt ringlusesse võetud materjalide kasutatavust toidupakendites.

Erinevalt mehhaanilisest ümbertöötlusest lagundab keemiline ümbertöötlus plastijäätmed molekulaarsel tasemel. Antud protsess kasutab sageli mitmesuguseid keemilisi reaktsioone, nagu näiteks depolümerisatsiooni või pürolüüsi, et muuta keerukad plaststruktuurid lihtsateks ja mitmekülgseteks keemilisteks ehitusplokkideks. Neid nn plokke saab seejärel kasutada uute polümeeride või muude toodete tootmiseks, andes hoogu ringmajandusele, kus materjale saab lõputult ringlusesse võtta ja taaskasutada ilma, et materjali kvaliteet sellest kannataks.

Omades ühesuguseid omadusi võrreldes uhiuute, esmasest toormest toodetud materjalidega, sobivad keemilised ümbertöödeldud materjalid ka toidupakendite ning muude tundlike toodetega kokkupuuteks, aidates saavutada EL-i pakendidirektiivis seatud PCR eesmärke.

Minimaalne taaskasutatud PCR materjali sisaldus plastpakendis

Jälgitavus ja läbipaistvus

Tarbijate usalduse kasvatamiseks ning tootele suurema väärtuse pakkumiseks läbi jätkusuutlike pakendilahenduste on oluline, et ringlusesse võetud materjalide kasutamine oleks läbipaistev ja jälgitav. Siin on oluliseks võtmesõnaks massi tasakaalu printsiibi järgimine, mis toetab üleminekut fossiilsete materjalide järkjärgulisel asendamisel jätkusuutlike alternatiividega, seda eriti keemiliselt ümbertöödeldud toormaterjalide korral.

Massi tasakaalu printsiibi puhul segatakse sertifitseeritud alternatiivsed toormaterjalid nagu PCR ja fossiilsed toormaterjalid tootmisprotsessis omavahel kokku. Seeläbi pole materjalid füüsiliselt eraldatavad, küll aga jälgitakse ning käsitletakse neid materjale raamatupidamises eraldi. Printsiibi põhimõte seisneb selles, et kõik sisendid oleksid võrdselt tasakaalus väljunditega. Estiko Packaging Solutions on sertifitseeritud ISCC PLUS standardiga, mis tähendab, et antud lähenemisviisi abil saame jälgida ning kommunikeerida ringlusessevõetud sisendite kasutamist meie lõpptoodetes. Sedakaudu saavad omakorda meie partnerid jätkusuulike materjale kasutada ning usaldusväärseid ja läbipaistvaid, kolmanda osapoole poolt valideeritud roheväiteid pakenditele lisada. Toidupakendite puhul on sertifitseeritud PCR materjalide kasutamine kõige lihtsam viis jätkusuutlikkuse tagamiseks ning läbipaistvate väidete esitamiseks, seda eriti ajal, kui Euroopa Parlament on värskelt vastu võtnud reeglid kaitsmaks tarbijaid rohepesu ning eksitavate keskkonnaväidete eest tootepakenditel.

Muuda oma pakendid jätkusuutlikuks

Kuigi keemilisel ja mehhaanilisel ringlussevõtul on omad eelised ja varjuküljed, ei välista need meetmed teineteist, vaid pakuvad mitmesuguseid võimalusi erinevate pakendite muutmiseks jätkusuutlikuks. Kasutades mõlema lähenemisviisi tugevusi ning soodustades koostööd ja innovatsiooni, saame üheskoos liikuda jätkusuutlikuma tuleviku suunas.

Meie pakendieksperdid on teile abiks, et muuta teie tänased pakendilahendused Euroopa Liidu nõuetele vastavateks. Meie ringlusessevõtuks loodud lahendused ning sertifiseeritud materjalid on saadaval juba täna nii toidu- kui muudele tööstustele.

Lugege lähemalt meie edulugude kohta ning võtke meie müügitiimiga ühendust, et oma pakendid jätkusuutlikumaks muuta.

LIITU UUDISKIRJAGA
Võta ühendust